Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος


Ο Ελευθεροτεκτονισμός του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (εφεξής ΑΑΣΤ ή Σκωτικός Τύπος) είναι ένας κοινωνικός θεσμός που εξαίρει τον σεβασμό προς την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου, την ανθρώπινη συνιστώσα της καθημερινής ζωής και την μεγιστοποίηση της προσφοράς προς την ανθρωπότητα.

Αποβλέπει στην δημιουργία καλλίτερων ανθρώπων εντός ενός καλλίτερου κόσμου, ευτυχέστερων ανθρώπων εντός ενός ευτυχέστερου κόσμου και πλέον μορφωμένων ανθρώπων εντός ενός πλέον μορφωμένου κόσμου με την διάδοση και εξάπλωση όλων των ελευθέρων ιδεών και με την πραγματική εξάσκηση της νομίμου κυριαρχίας κάθε λαού. Με σεβασμό προς στην "Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10.12.1948 των Ηνωμένων Εθνών ο ΑΑΣΤ επιδιώκει την δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν με ελευθερία, αξιοπρέπεια και εθελούσια αμοιβαία ανοχή.

περισσότερα για τον ΑΑΣΤ δια την Ελλάδα εδω