ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αύξηση Φωτός εις 4ο Βαθμό

Ύπατον Συμβούλιο του 33ου και τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα

του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

Προς όλους τους Αδ:. Διδ:.,

Σας γνωρίζουμε οτι την 4η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο εις το Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί Μύηση εις 4ον Βαθμόν εις ολας τας Στοάς Τελειοποιήσεως.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αδελφοί κατέχοντες τον Γ' Συμβολικόν Βαθμόν.

Η μύηση θα διεξαχθεί υπό του Υπάτου Συμβουλίου.

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Γραμματεία του Υπάτου Συμβουλίου, Αχαρνών 19. 2ος Όροφος

Τηλ. Γραμματείας Υπάτου Συμβουλίου: 210.8823440

 

Πρόγραμμα εργασιών