ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θρηνήσωμεν - Ε. Σιδέρης 33ο

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Μετά λύπης μας ανακοινώνουμε οτι ο αγαπητός μας και Κραταιός Αδελφός Ε. Σιδέρης 33ο πρ. μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, 
πρώην Σοφωτατος του Υπέρτατου Περιστυλίου «Σοφία» υπ΄ αριθμ. 1 εν Κοιλ Ιλισσού και Αν Αθηνών,
μετέστη εις Αιωνία Ανατολή την 29ην Σεπτεμβρίου 2018.
Η Εξόδιος Ακολουθία  θα λάβει χώρα την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώραν 16:00,
εις το Δημοτικό Κοιμητήριο ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Δήμου Πειραιά.


Βιογραφικό E. Σιδέρης

Ο Ελευθέριος Σιδέρης γεννήθηκε το 1935 στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές φοίτησε στη Φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το Πτυχίο του το 1957. Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Βιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου το 1964 και ακολούθως Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας (Ph. D.) της Γενετικής του Πανεπιστημίου της Washington το 1968.

Ακολούθησε ακαδημαϊκή ερευνητική σταδιοδρομία αρχικώς ως Ερευνητής στην Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας ΗΠΑ και ακολούθως στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος» της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας όπου διηύθυνε την Έρευνα του Εργαστηρίου Ακτινογενετικής και Μοριακής Γενετικής επί εικοσιπενταετία και πλέον εκλεγείς διαδοχικώς Κύριος Ερευνητής και τέλος Διευθυντής Ερευνών. Συνταξιοδοτήθηκε το 2001 φέρων ήδη την ανώτατη βαθμίδα του  Διευθυντού Ερευνών ως και του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Βιολογίας του «Δημόκριτου», τιμηθείς με τον τίτλο του Ομότιμου Ερευνητού.

Προσκληθείς, εδίδαξε επί σειρά ετών εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στους Μεταπτυχιακούς Κύκλους Σπουδών του Εθνικού Κέντρου Ερευνών «Δημόκριτος», της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δημοσίευσε μετά των συνεργατών του και των μεταπτυχιακών φοιτητών του πολλές δεκάδες πρωτοτύπων επιστημονικών εργασιών επί των επαγομένων γενετικών και φυσικοχημικών αλλοιώσεων του DNA στον διεθνή επιστημονικό τύπο εκ των οποίων πολλές με την ισότιμη συνεργασία της συζύγου του Αμαλίας Κώνστα, Δρ του Πανεπιστημίου της Grenoble και Καθηγήτριας Φυσικής του ΕΜΠ.

Συνέγραψε μετά συνεργατών και επιμελήθηκε την έκδοση βιβλίων σε γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς  του.  Διατήρησε επί μακράν σειράν ετών την επιφυλλίδα «Αναζητήσεις και επιλογές υπό Λευτέρη Σιδέρη» στην ημερήσια εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Εξελέγη μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων πολλών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης.

Διετέλεσε Διαπιστευμένος Αντιπρόσωπος του Ελληνικού Κράτους στην Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί εικοσαετία μέχρι και της συνταξιοδοτήσεώς του το 2001 και κατά περιόδους Σύμβουλος Εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί θεμάτων της ειδικότητάς του.

Μετά τη συνταξιοδότηση συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα ως Ομότιμος Ερευνητής του «Δημόκριτου».

Τεκτονική Σταδιοδρομία

Μυήθηκε στον Συμβολικό Τεκτονισμό στην Σεπτ:. Στ:. ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ υπ’ αρ. 31 εν Αν:. Αθηνών το 1964.  Μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ το 1971 υπηρέτησε επί μακράν σειράν ετών εις διαφόρους θέσεις Αξιωματικού ως και του Σεβ:. της ως άνω Στ:. κατά τα έτη 1985 – 1986 και ακολούθως  ως Μεγ:. Επ:. και τέλος ως Κοσμ:. παρά τω Μεγ:. Διδ:. της Μ:. Σ:. Τ:. Ε:..

Εισήλθε στον Φιλοσ:. Τεκτ:. του Α:.Α:.Σ:.Τ:. το 1973 όπου και ανυψώθηκε μέχρι του 33ο  και τελευταίου βαθμού. Υπηρέτησε επί μακράν σειράν ετών εις διαφόρους θέσεις Αξιωμ:. των Φιλ:. Εργ:. ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΟΦΙΑ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ 32. Εξελέγη και υπηρέτησε ως Πρόεδρος των Φιλ:. Εργ:. ΑΛΗΘΕΙΑ (1991-1993 και 1994-1995) και ΣΟΦΙΑ (1996-1997) και υπηρέτησε ως Μεγ:. Επ:. των Φιλ:. Εργ:. ΑΘΗΝΑ και ΑΦΑΙΑ ΑΘΗΝΑ κατά τα έτη 1999-2009.

Εξελέγη ενεργό μέλος του Υπ:. Συμβ:. του 33ο δια την Ελλάδα το 2014.