ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σ∴ ΣΤ∴ Τελ∴ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Υπ΄ Αριθμ. 1

Ε∴ΔΤΜΑΤΣ

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ου  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

1872

___________________________________________________

 Σ ΣΤ Τελ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Υπ΄ Αριθμ. 1,

                                                                                 Εν Κοιλ Ιλισού και  Αν Αθηνών

Φίλτ Σεβ Αδ Μυστ Διδ Διδ:. ,

Σας γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη, στις 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 08:00 μ.μ. το Εργαστήριον  ημών θα πραγματοποιήσει Αύξηση Φωτός εις 7ον βαθμόν- «Έφορος και Δικαστής».

Παρακαλούνται οι Αδ∴Αδ∴Μυστ∴ Διδάσκαλοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν  Αύξηση Φωτός  εις  7ον β∴ , να προετοιμάσουν και να υποβάλουν εγκαίρως τη σχετική Αίτηση Αυξήσεως Φωτός. Την Αίτηση τούτη θα παραλάβουν εκ της Μεγ∴ Γεν∴ Γραμμ∴ του Υπατ∴ Συμβ∴, στον 2ο όροφο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών, παραδίδοντάς την εις τον Σεβ∴Μυστ∴Διδ∴  Αδ∴ Γραμμ∴    Νικόλαο Δ. Καπετανάκη, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε εις τη Μεγ∴ Γεν∴ Γραμμ∴ του Υπ∴ Συμβ∴ κατευθείαν.  
Εις έκαστhν περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι προς μύηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν, εκ των προτέρων, με τον  Αδ Γραμμ του Εργαστηρίου .

Οι ταμειακές υποχρεώσεις, δια τη μύηση των ΑδΑδ∴ υποψηφίων, είναι οι ακόλουθες:

 Ετήσια συνδρομή του 201870 όστρακα.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι Αδελφοί είχαν μυηθεί εις 4ον βαθμό εντός του 2018 , σημαίνει ότι έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του σχετικού έτους, ΑΡΑ ΔΕΝ χρειάζεται, για τη μύηση εις 7ο, να καταβάλουν ξανά όστρακα ετήσιας συνδρομής. Όσοι είχαν μυηθεί εις 4ον βαθμό πριν το 2017, είναι απαραίτητο να καταβάλουν τη συνδρομή του 2018. 

Μύητρα: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΥΗΤΡΑ ΣΤΟΝ 7ο Β∴

Έξοδα Εργαστηρίου (ως είθισται) : 10 όστρακα.    Η ετήσια συνδρομή των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων τακτοποιούνται εις το Ταμείο του Υπάτου Συμβουλίου ( 2ος όροφος) , ενώ τα 10 όστρακα του Εργαστηρίου ημών   καταβάλλονται προς τον Σεβ∴Μυστ∴Διδ∴ Αδ:. Ταμία Πέτρο Κονιτόπουλο. Παρακαλούνται οι  ΣεβΜυστΔιδΔιδ , που πρόκειται να μυηθούν, όπως προσέλθουν εγκαίρως εις το Τεκτονικόν Μέγαρο δια τη διεκπεραίωση των Ταμειακών τους εκκρεμοτήτων.

    Κατ’ εντολή του Φιλτ∴Αδ∴Τρις:.Iσχ:. , παρακαλούνται οι Αδ∴Αδ∴Αξιωματικοί, όπως προσέλθουν στις 07:15 μ.μ. δια την προετοιμασία της μυήσεως, καθώς και όπως μελετήσουν το Τυπικό του 7ου β∴, με σκοπό την άρτια διενέργεια της μυήσεως.

Επιπλέον, οι Σεβ∴Μυστ∴Διδ∴Διδ∴, που κατέχουν ανώτερους βαθμούς, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν Αδ∴Αδ∴, που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν την προκείμενη Αύξ∴Φωτός, αλλά δεν έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικής  διαδικτυακής ενημερώσεως.  

Δέξασθε, Φίλτ Σεβ Αδ Μυστ Διδ Διδ:. μετά του τριπλού Αδ∴ Ασπ∴, τη διαβεβαίωση των προς υμάς, μετά σεβασμού και αγάπης, Αδ∴ ημών αισθημάτων.

Ο Τρις Ισχ∴ Διδ∴ Αδ∴                         Ο Γραμμ∴ Σεβ∴ Μυστ∴ Διδ∴ Αδ∴