Βιογραφικά

Θεόδωρος Πατσούρης

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

1947

Θεολόγος, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως

33ο 2014

            Γεννήθηκε στον Λαγανά Ηλείας την 1η Αυγούστου 1947. Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του στην Αμαλιάδα και στην Κόρινθο ήλθε στην Αθήνα όπου το 1967 εισήχθη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου απεφοίτησε το 1971. Στη συνέχεια σπούδασε επίσης Νομικά στη Νομική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου.

            Αφού εργάσθηκε επί μια σχεδόν δεκαετία ως υπάλληλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων διορίστηκε το 1978 ως καθηγητής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έκτοτε υπηρέτησε ως καθηγητής Θεολόγος και στη συνέχεια ως Υποδιευθυντής και Διευθυντής Λυκειάρχης τόσο στην Γενική όσο και στην Τεχνική Εκπαίδευση. Ακολούθως υπηρέτησε ως Διευθυντής Δευτεροβαθμίας Εκπαιδεύσεως στην Β΄ Περιφέρεια Αθηνών, θέση από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 2008.

            Στον Ελευθεροτεκτονισμό μυήθηκε το έτος 1986 στην Στοά «Δελφοί» υπ’ αρ. 86 των Αθηνών.

            Υπήρξε στη συνέχεια ένας από τους ιδρυτές της Στοάς «Δήλιος Απόλλων» υπ’ αρ. 135 των Αθηνών ιδρυθείσης αρχικά το 1990 υπό την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και επανεγκατασταθείσης το 1994 υπό την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Διετέλεσε Σεβάσμιος της Στοάς κατά την περίοδο 1991-1992 και ακολούθως πρώτος Σεβάσμιος αυτής υπό την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος κατά την περίοδο 1994-1995.

            Διετέλεσε επίσης διαδοχικά Μέγας Επιθεωρητής των Στοών «Βυζάντιον» υπ’ αρ. 60, «Παλλάς Αθηνά» υπ’ αρ. 114, «Όσιρις» υπ’ αρ. 117 και «Αρχαία Ολυμπία» υπ’ αρ. 145. Ονομάσθηκε επίσης Κοσμήτωρ της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος παρά τω Μεγάλω Β΄ Επόπτη.

            Στον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου έγινε δεκτός στις 20 Δεκεμβρίου 1989 στην Στοά Τελειοποιήσεως «Μυσταγωγία» υπ’ αρ. 5 των Αθηνών. Αργότερα υιοθετήθηκε από την Στοά Τελειοποιήσεως «Αλήθεια» υπ’ αρ. 1. Μέλος επίσης του Υπερτάτου Περιστυλίου «Σοφία» υπ’ αρ. 1 και του Αρείου Πάγου «Ιερουσαλήμ» υπ’ αρ. 1.

            Διήνυσε ευδοκίμως ολόκληρη την μυητική ιεραρχία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και στις 15 Ιανουαρίου 2014 ανυψώθηκε από το Ύπατο Συμβούλιο στον 33ο και Τελευταίο Βαθμό του Υπάτου Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητού επί Τιμή.

            Την 9ην Δεκεμβρίου 2016 εξελέγη Ενεργόν Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου και έλαβε το αξίωμα του Μεγάλου Ελεονόμου αυτού.