Εμμανουήλ Ιακώβου Γρύλης

Grilis

Εγεννήθη στην Πάτμον το 1932. Τελείωσε Ιταλικό Δημοτικό Σχολείο κατά την Ιταλοκρατία και διδάχτηκε τα Ελληνικά στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού. Μετά την απελευθέρωση τέλειωσε το Ελληνικό Δημοτικό στους Μύλους Σάμου και εν συνεχεία φοίτησε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και στο Πυθαγόρειο Λύκειο Σάμου. Σπούδασε στην Αθήνα Οικονομικά Τραπεζικά (Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμορφώσεως), Δημόσιες Σχέσεις, και στον Καναδά, Ειδικά Τραπεζικά θέματα (London - Ontario - B.N.S.).
Το 1954 - 55 υπηρέτησε την στρατιωτική θητεία του. Ηργάσθη σε διάφορες εταιρείες. Από το 1957 στέλεχος της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος από την οποίαν το 1964 του ανετέθη με μικρή ομάδα η οργάνωση της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που λειτούργησε λίαν επιτυχώς έκτοτε.
Από το 1969 ιδρυτικό στέλεχος της Καναδικής Τραπέζης THE BANK OF NOVASCOTIA (SCOTIA BANK) στην Ελλάδα (7 καταστήματα) από την οποίαν απεχώρησε το 1997 ως Δ/ντής κεντρικού καταστήματος και αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής και παρέμεινε σύμβουλος (consultant)

Κοινωνική Ενασχόληση

    Ιδρυτικό μέλος του Ελληνοκαναδικού Συνδέσμου
    Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
    Μέλος της Φιλάθλου Οργανώσεως Επιτραπέζιου Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΠΑ)
    Μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης
    Από το 1951 μέλος του Συλλόγου των Απανταχού Πατμίων «ΕΜ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΦΙΛΙΚΟΣ» επί 20ετίαν Πρόεδρος και ήδη Επίτιμος Πρόεδρος.
    Μέλος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Α΄ Αντιπρόεδρος. Ήδη επίτιμος Αντιπρόεδρος.
    Μέλος διαφόρων φιλανθρωπικών Συλλόγων και Εταιριών. Δια εθνική κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά του έχει τιμηθεί υπό της Εκκλησίας (ΑΕΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

Έγγαμος με την Αρχιτέκτονα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΙΩΤΗ - ΓΡΥΛΛΗ έχει μια κόρη την ιατρό DR ΧΡΥΣΑ ΓΡΥΛΛΗ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ και 3 άρρενα εγγόνια.
Ομιλεί την Αγγλικήν και Ιταλικήν

ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

Το 1969 εμυήθη εις την Σ.Σ. «Εταιρία των Φιλικών» υπ’ αριθ. 116.
Το 1987 - 1988 Σεβάσμιος και εν συνεχεία Μεγ. Επιθεωρητή στις Σ.Σ. «Παρθενών» (Αγγλόφωνη) και Σ.Σ. «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» εν Αν. Ρόδου
Ιδρυτικό μέλος της Σ.Σ. «ΔΩΔΩΝΗ» εν Αν. Ιωαννίνων (αφύπνιση)

Από το 1973 εκλέγεται συνεχώς αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Μεγ.. Στ.. της Ελλάδος. Το 1993 εξελέγη μέλος του Συμβουλίου της Μ.Σ. της Ελλάδος και εξελέγετο συνεχώς επί 6 συνεχείς 3ετίες μέλος του Συμβουλίου της Μ.Σ. Ελλάδος.
Υπηρέτησε ως Μέγας Δοκιμαστής, Μέγας Ελευνομος και Μέγας Α΄ Επόπτης. Μέλος των Επιτροπών Διοικητικού Οικονομικών και Εξωτερικών Σχέσεων και της Συντακτικής του Τεκτονικού Δελτίου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
Εξεπροσώπησε την Μ.Σ. της Ελλάδος σε διάφορες αποστολές και Συνέδρια στο εξωτερικό (Αυστραλία, Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Τουρκία) - αντιπρόσωπος στην Μ.Σ. της Ελλάδος, της Μεγάλης Στοάς της NOVASCOTIA ΚΑΝΑΔΑ Ανατολής της Ιταλίας.
Το 2009 η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος τον ανακήρυξε Επίτιμον Πρώτον Α΄ Μεγάλο Επόπτη.

ΤΥΠΟΣ ΥΟΡΚΗΣ

1993 (α): Ιδρυτικό μέλος του Μεγάλου Περιστηλίου της Ελλάδος. Μέγας Γενικός Γραμματέας. Μέγας Ελευνόμος. Ήδη επίτιμον μέλος του Μεγ. Περιστηλίου.
(β) 2001 - 2003: Μέγας Διδάσκαλος του Κρυπτικού Τεκτονισμού. Ήδη επίτιμος Μ.Δ. του Κρ. Τεκτ.
(γ) 1995: Μέγας Ευχέτης του εν Ελλάδι Μεγ. Στρατοπέδου των Ιπποτών. Ήδη επ. μέλος του Μεγ. Στρατοπέδου.

ΣΚΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1972: Μυήθηκε στη Στοά τελειοποίησης «ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ» εις 4ον έχουν και κανονικής της 9ο και 14ο. Σε 18ο στο Υπερ. Περιστήλιο «ΤΟ ΦΩΣ» και στον 28ο στον Άρειο Πάγο «Ιερουσαλήμ». Εν συνεχεία κανονικώς εις 30ο, 31ο και 32ο και τη Σύνοδο του 32ο και το Υπ.. Συμβούλιον του απένημε τον τίτλον του Μεγάλου Επίτιμου Επιθεωρητού (32ο ΕΜΕ).
Το 2008 ανυψώθη εις 33° και Ενεργόν Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου.
Από το 2009 ενεργών μέλος του Υ.Σ. Μέγας Καγκελάριος - Μέγας Γενικός Γραμματέας και από το 2011 Πρόεδρος του Αρείου Πάγου «ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ».