Δημήτριος Γεώργιος Παπαχαρίσης

1959c3a3ef16121680d116846aa0c82aCV Papaxarisis

 Κρατ:. Μέγ:. Τελ:.

Ηπειρωτικής καταγωγής εγεννήθη εις Καβάλαν. Έγγαμος πατήρ δύο Θυγατέρων.
Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν. Πτυχιούχος Σχολής Πλοιάρχων Ύδρας.
Υπηρέτησεν Έφεδρος Αξιωματικός εις το Π.Ν. από 03/10/1973 εώς 24/05/1976.
Το 1985 εμυήθη εις τον Α’ Συμβ:. Βαθμόν εις την Σ:. ΣΤ:. ΠΙΣΤΙΣ, Αρ..71 Αν:. Πειραιώς. Εξελέγην εις τα διάφορα αξιώματα της Σ:.ΣΤ:. ΠΙΣΤΙΣ και εις αξίωμα του Σεβ:. το 2001.
Ετοποθετήθη Μέγ:. Επιθ:. το 2007 εις την Σ:.ΣΤ:. ΒΥΖΑΝΤΙΟ υπ’ Αρ.60 Αν:. Αθηνών.
Το 1994 εμυήθη εις τον βαθμόν του Τεκν:. Της Β:.Α:. Εξελέγη εις τα διάφορα αξιώματα του Περιστυλίου, του Συμβουλίου Κρυπτικού Τεκτονισμού και Διοικητηρίου των Ιππ:. του Ναού.
Διετέλεσε μέλος όλων των μυητικών ομάδων Πειραιώς από της ιδρύσεως των.
Το 2007 εξελέγη Λ:. Εξχ:. Περιφ:. Μέγ:. Θησ:. Νοτίου Ελλάδος και Κύπρου.
Το 1989 εισήλθε εις τον Φιλ:. Τεκτ:. Εξελέγη εις τα διάφορα αξιώματα της ΣΤ:. Τελ:., του Υπερτ:.Περιστ:. και του Αρείου Πάγου.
Το 2008 εξελέγη Τρίς Ισχ:. Διδ:. της ΣΤ:. Τελ:. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ υπ’αρ. 4
Το 2008 εξελέγη Ενεργόν Μέλος του Υπ:.Συμβ:. Την 10η Νοεμβρίου 2008 εξελέγη Κρ:. Μεγ:. Τελ:.
Το 2009 ανακηρύχθηκε μέλος επι τιμή του Υπ:.Συμβ:. δια την Κύπρον.