Νικόλαος Κιλάκος

Ιατρός

33ο 2008

            Ο Νικόλαος Κιλάκος γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανηγορεύθη Διδάκτωρ το 1989, Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων κατά την περίοδο 1977-1979 όπου υπηρέτησε ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία, ασκήθηκε στην Παθολογία στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» των Αθηνών και έλαβε την ειδικότητα του Παθολόγου το 1984. Έκτοτε ασκεί κανονικά την Ιατρική στην Αθήνα όπου διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και παράλληλα είναι και μόνιμος ιατρός στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δημοσίευσε επίσης διάφορες επιστημονικές εργασίες και συμμετείχε σε ιατρικά συνέδρια.

            Έγινε δεκτός στον Τεκτονισμό μυηθείς ως Μαθητής στην Στοά «Όσιρις» υπ’ αρ. 117 στις 12 Μαΐου 1978. Εξελέγη Σεβάσμιος της μητρικής του Στοάς για δύο συνεχείς θητείες κατά την περίοδο 1991-1995. Στις 7 Μαρτίου 2006 η Στοά του τον ανεκήρυξε Επίτιμο Σεβάσμιο αυτής.

            Διετέλεσε Μέγας Επιθεωρητής της Στοάς «Αναγέννησις» υπ’ αρ. 75 των Αθηνών κατά την περίοδο 1998-2001. Διετέλεσε επίσης Κοσμήτωρ της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος διαδοχικά παρά τω Μεγάλω Στεγαστή (2001-2004), παρά τω Προσθέτω Μεγάλω Διδασκάλω (2004-2007) και παρά τω Μεγάλω Διδασκάλω (2007-2008). Βοηθός Διευθυντού Συντάξεως του Τεκτονικού Δελτίου «Πυθαγόρας» επί μία δεκαετία (1995-2005) και Αντιπρόσωπος της Μεγάλης Στοάς της Νέας Υόρκης παρά τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

            Έγινε επίσης δεκτός στον Τύπο της Υόρκης, μυηθείς στους Περιστυλιακούς Βαθμούς στις 7 Μαρτίου 1994 και στους Κρυπτικούς Βαθμούς στις 15 Δεκεμβρίου 1994. Διετέλεσε Έξοχος Προκαθήμενος καυά την περίοδο 2003-2005 και Έκλαμπρος Διδάσκαλος κατά την περίοδο 2004-2006. Είναι Μέλος της Ιεράς Τάξεως των Κεχρισμένων Προκαθημένων από το 2004 και της Τάξεως του Αργυρού Μύστρου από το 2005. Έλαβε επίσης τις Ιπποτικές Τάξεις στις 2 Φεβρουαρίου 1995.

            Στον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εισήλθε στη Στοά Τελειοποιήσεως «Μυσταγωγία» υπ’ αρ. 5 των Αθηνών στις 2 Δεκεμβρίου 1981, της οποίας διετέλεσε Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος επί δύο συνεχείς διετίες κατά την περίοδο 1997-2000. Μέγας Επιθεωρητής του ιδίου Εργαστηρίου κατά την περίοδο 2005-2008. Μέλος επίσης του Υπερτάτου Περιστυλίου «Το Φως» υπ’ αρ. 14 του οποίου διετέλεσε Σοφώτατος κατά την διετή περίοδο 2001-2002. Ωσαύτως μέλος του Αρείου Πάγου «Ιερουσαλήμ» υπ’ αρ. 1 εξελέγη Α΄ Μέγας Κριτής αυτού κατά το έτος 2008.

            Διανύσας ευδοκίμως ολόκληρη την μυητική ιεραρχία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ανυψώθηκε από το Ύπατο Συμβούλιο στον 33ο και Τελευταίο Βαθμό στις 12 Νοεμβρίου 2008 και στη συνέχεια εξελέγη Ενεργόν Μέλος αυτού εις το αξίωμα του Μεγάλου Αρχειοφύλακος-Βιβλιοφύλακος. Τον Δεκέμβρίο του έτους 2010 εξελέγη εις το αξίωμα του Μεγάλου Υπουργού της Επικρατείας-Μεγάλου Ρήτορος.