Ευάγγελος Μπινιάρης

1e6314b562d13e7d6dc187e21c9e0b39mpiniaris

1956

Πολιτικός Μηχανικός

33ο 2008

            Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του αποφοιτώντας από το Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια φοίτησε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία έλαβε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού το 1980. Υπηρέτησε ακολούθως την στρατιωτική του θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Μηχανικού.

            Από το 1983 εργάζεται ως Πολιτικός Μηχανικός και διατηρεί Τεχνικό Γραφείο όπου ασχολείται με Μελέτες και Κατασκευές ιδιωτικών έργων. Από το 1992 εργάζεται επίσης και ως Εργολήπτης Δημοσίων Έργων αναλαμβάνοντας την κατασκευή έργων Οικοδομικών, Οδοποιΐας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

            Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών και κοινωνικών σωματείων και συλλόγων όπως του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, της Πανελληνίου Ενώσεως Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου «Ανατόλια» και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

            Ο Ευάγγελος Μπινιάρης έγινε δεκτός ως Ελευθεροτέκτων το 1992 στην Στοά «Αναγέννησις» υπ’ αρ. 75 των Αθηνών, της οποίας διετελεσε Σεβάσμιος κατά την περίοδο 2005-2007. Κατά την διετία 2007-2008 διατέλεσε Επιθεωρητής της Στοάς «Σκενδέρμπεης» υπ’ αρ. 31 και το 2010 του απενεμήθη ο τίτλος του  Κοσμήτορος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

            Στον Τύπο της Υόρκης διήλθε ευδοκίμως ολόκληρη την κλίμακα της μυητικής ιεραρχίας και κατά την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Έξοχος Προκαθήμενος του Περιστυλίου Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος «Επίκουρος» υπ’ αρ. 7.

            Στον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο έγινε δεκτός στις 11 Ιανουαρίου 1995 στη Στοά Τελειοποιήσεως «Αλήθεια» υπ’ αρ. 1 των Αθηνών, Μέλος εν συνεχεία του Υπερτάτου Περιστυλίου «Σοφία» υπ’ αρ. 1, του Αρείου Πάγου «Ιερουσαλήμ» υπ’ αρ. 1 και της Συνόδου του 32ο Βαθμού. Τον Οκτώβριο του 2008 εξελέγη Σοφώτατος του Υπερτάτου Περιστυλίου «Σοφία» υπ’ αρ. 1, μη εγκατασταθείς λόγω της επακολουθησάσης ανυψώσεώς του εις τον 33ο και Τελευταίο Βαθμό.

            Ανυψώθηκε εις τον 33ο και Τελευταίο Βαθμό στις 12 Νοεμβρίου 2008 και εξελέγη ταυτοχρόνως Ενεργόν Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου εις το αξίωμα του Μεγάλου Αρχηγού των Φρουρών. Τον Δεκέμβριο του έτους 2010 εξελέγη στο αξίωμα του Μεγάλου Αρχειοφύλακος-Βιβλιοφύλακος του Υπάτου Συμβουλίου.