Βουργίδης Νικόλαος

vourgidis

1940

Δικηγόρος

Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

33ο 2010

            Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1940 όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Στη συνέχεια σπούδασε διαδοχικά Οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθως εοδικεύθηκε στο Ναυτικό Δίκαιο με μεταπτυχιακές σπουδές στο University College of London.

            Από το έτος 1969 ασκεί την Δικηγορία στον Πειραιά όοπου διατηρεί πολυπρόσωπο Δικηγορικό Γραφείο.

            Μυήθηκε στον Τεκτονισμό το 1968 στη Στοά «Μιαούλης» υπ’  αρ. 42 του Πειραιώς, της οποίας εξελέγη και διετέλεσε Σεβάσμιος επί δύο συνεχείς διετίες κατά την περίοδο 1985-1989, αντιμετωπίσας επιτυχώς την διάσπαση της Στοάς η οποία επήλθε με την δημιουργία, το 1986, της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και την εξ αυτής αποχώρηση σημαντικού αριθμού μελών.

            Στη συνέχεια διορίστηκε Μέγας Επιθεωρητής και Κοσμήτωρ της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

            Κατά το έτος 1995 εξελέγη μέλος του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος όπου υπηρέτησε διαδοχικά εις τα αξιώματα του Μεγάλου Ρήτορος (1995-1999), του Προσθέτου Μεγάλου Διδασκάλου (1999-2001), του Μεγάλου Στεγαστού (2001-2004), του Προσθέτου Μεγάλου Διδασκάλου (2004-2007) και του Μεγάλου Διδασκάλου κατά την εξαετία 2007-2013.

            Έλαβε επίσης όλους τους βαθμούς της μυητικής ιεραρχίας και των τριών σωμάτων του Τύπου της Υόρκης. Διετέλεσε Μέγας Άναξ του Μεγάλου Περιστυλίου και Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος του Μεγάλου Συμβουλίου. Κατά την περίοδο 2007-2013 διετέλεσε επίσης ex officio Εξοχώτατος Μέγας Προκαθήμενος του Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος και Κύπρου και Κραταιότατος Μέγας Διδάσκαλος του Μεγάλου Στρατοπέδου των Ιπποτών του Ναού της Ελλάδος και Κύπρου.

            Στον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου έγινε δεκτός στις 4 Ιανουαρίου 1974 στην Στοά Τελειοποιήσεως «Εχεμύθεια» υπ’  αρ. 4 του Πειραιώς της οποίας εξελέγη και διετέλεσε Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος. Μέλος επίσης του Υπερτάτου Περιστυλίου «Σείριος» υπ’  αρ. 5 του οποίου εξελέγη και διετέλεσε Σοφώτατος (1995) και του Αρείου Πάγου «Ναός Σολομώντος» υπ’  αρ. 2.

            Ανυψώθηκε από το Ύπατο Συμβούλιο εις τον 33ο και Τελευταίο Βαθμό του Σκωτικού Τύπου στις 10 Μαρτίου 2010 και ονομάσθηκε ταυτόχρονα Ομότιμον Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου.