Παναγιώτης Δασακλής

Γεννήθηκε το 1941 στο Μαλαντρένι Άργους.
Αποφοίτησε από το οκτατάξιο Γυμνάσιο Άργους το 1959.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1962 με την ειδικότητα του Μηχανικού Αεροσκαφών. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι το 1972 οπότε και μεταπήδησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία και απέκτησε πτυχίο Ιπταμένου Μηχανικού. Εργάσθηκε ως Ιπτάμενος Μηχανικός αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας. Πέραν των πτητικών του καθηκόντων διετέλεσε προϊστάμενος εκπαίδευσης χειριστών και Ιπταμένων Μηχανικών Ολυμπιακής Αεροπορίας καθώς και εκπαιδευτής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δι’ απονομήν πτυχίων Ιπταμένων Μηχανικών. Συνταξιοδοτήθηκε το 1989.
Από το 1993 έως το 2008 συνεργάσθηκε με τεχνική επενδυτική εταιρεία και ασχολήθηκε με την κατασκευή κτηρίων ως Διευθυντής Έργων.
Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική.
Πατέρας δύο τέκνων 39 και 37 ετών.
Εθελοντής αιμοδότης, έχει βραβευτεί για την προσφορά 20 φιαλών αίματος από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

 ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦIKΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
1984 Μυείται εις την Σεπτήν Στοάν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, υπ’ αρ. 75, Ανατολής Αθηνών
2003-2004 Σεβάσμιος της Στοάς του.
Αντιπρόσωπος στην Γενική Συνέλευση της ΜΣΤΕ τις περιόδους 1989-1992 και 2010-2013

ΤΥΠΟΣ ΥΟΡΚΗΣ
7/3/94 Μυείται εις τους Περιστυλιακούς, 15/12/94 στους Κρυπτικούς και 19/4/95 εις τους Ιπποτικούς Βαθμούς.
Διετέλεσε Έξοχος προκαθήμενος του Περιστυλίου Επίκουρος υπ’ αρ.7 και Έκλαμπρος Διδάσκαλος του Συμβουλίου Κρυπτικών Αστυάναξ υπ’ αρ. 7
2010-2013 Μεγάλος Λοχαγός της Β.Α. εις το Μεγάλο Περιστύλιο των ΤτΒΑ.
2009-2013 Μεγάλος Τελετάρχης εις το Μεγάλο Συμβούλιο Κρυπτικών.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΣΚΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Μυείται εις τον 4° (23/12/1987), εις τον 9° (15/3/1989) και εις τον 14° βαθμό (6/6/1990) από την Στοά Τελειοποιήσεως «Αλήθεια» υπ’ αρ.1 εν κοιλάδι Ιλισού Ανατολής Αθηνών.
Εις τον 18° βαθμό (9/12/1992) από το Υπέρτατον Περιστύλιον «Σοφία» υπ’ αρ. 1.
Εις τον 28° βαθμό (20/12/1995) και εις τον 30° (19/3/1997) από τον Άρειον Πάγον «Ιερουσαλήμ» υπ’ αρ. 1. όπου διετέλεσε Μεγάλος Γραμματέας.
Εις τον 31° και 32° βαθμό (23/5/2001) από την Σύνοδον 32ου
Διετέλεσε Σοφώτατος του Υπερτάτου Περιστυλίου Λύκαιος Δίας υπ’ αρ.36 εν κοιλάδι Μαντινείας Ανατολής Τριπόλεως την περίοδο 2011-2012.
26/11/2011 λαμβάνει τον βαθμό 32 ΕΜΕ από το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου
6/2/2013 ανυψούται εις τον 33° βαθμό ως ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου δια την Ελλάδα.