Διονύσιος Παπαδάτος

papad

1930

Νομικός, Συμβολαιογράφος

33ο

Συνοπτικό Τεκτονικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ενδοξότατος Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και Κραταιός Αδ:.Διονύσιος Παπαδάτος, γεννήθηκε στη πόλη της Ζακύνθου στις 2 Ιουνίου 1930, σπούδασε Νομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άσκησε το Λειτούργημα του Συμβολαιογράφου από όπου συνταξιοδοτήθηκε, λόγω ορίου ηλικίας, το έτος 2000.

α) Τεκτονισμός των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων

Είδε το τεκτονικό ΦΩΣ στη Σ:.Στ:. «ΟΣΙΡΙΣ» αριθ:. 117 Αν:.Αθηνών στις 9 Απριλίου 1971. Στις 16 Ιουνίου 1972 έλαβε αύξηση μισθοδοσίας στο βαθμό του Εταίρου και στις 31 Μαΐου 1973 ανυψώθηκε στο βαθμό του Διδασκάλου.

Είναι ιδρυτικό Μέλος της Σ:.Στ:.«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ» ΑΡΙΘ:. 124 Αν:.Αθηνών, στην οποία εκλέχθηκε Γραμματέας, Ρήτορας, Α' Επόπτης και τέλος Σεβάσμιος αυτής για τέσσερα (4) συνεχή έτη από το έτος 1983 μέχρι και το έτος 1987.

Στις 26 Μαΐου 1992 με παμψηφεί απόφαση της Στοάς ανακηρύχθηκε Επίτιμος Σεβάσμιος Αυτής.

Είναι ιδρυτικό Μέλος της Σ:.Στ:. «ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ» αριθ. 129 Αν:. Κορίνθου, της οποίας υπήρξε Γραμματέας από την ίδρυσή Της και για δύο χρόνια.

Έχει εκλεγεί Επίτιμο Μέλος στις Σ:.Σ:.Στ:.Στ:. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» αριθ:. 84 Αν:. Αθηνών, «ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ» αριθ:. 65 Αν:.Αθηνών» «ΟΣΙΡΙΣ» αριθ:.117, Αν:. Αθηνών, «ΔΕΛΦΟΙ» αριθ:. 86 Αν:. Αθηνών» ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ» αριθ:.129 Αν:. τώρα Ελευσίνος και «ΑΔΩΝΙΣ» ΑΡΙΘ:.115 Αν:. Λευκωσίας Κύπρου.

Στις 17 Μαίου 2003 ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς της Κύπρου, υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας.

Από το έτος 1980 και μέχρι σήμερα είναι εκλεγμένο και εν συνεχεία αυτοδικαίως, (ως Επίτ:. Μέγ:. Διδ:.) Μέλος της Γενικής Συνελεύσεως των Σεβασμίων Αδ:. Αντιπροσώπων της Μεγ:.Στ:.της Ελλάδος.

Στις 7 Μαϊου 2005 ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος του Τάγματος των Ιπποτών της Μασσαχουσέτης των Η:.Π:.Α:.

Στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνελεύσεως των Σεβασμίων Αδελφών Αντιπροσώπων του Ιανουαρίου 1995 εκλέγεται Μέλος του Συμβουλίου της Μεγ:. Στ:.της Ελλάδος και καλύπτει την έδρα του Μεγ:. Γεν:.Γραμματέως, για τρία χρόνια (1995-1997).

Στις αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου 1998 επανεκλέγεται και καλύπτει την έδρα του Μεγ:. Β¢ Επόπτου επίσης για τρία χρόνια (1998-2000) και τέλος στις αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου 2001 επανεκλέγεται και καλύπτει την έδρα του Mεγ:.Διδ:. για τρία χρόνια (2001-2003).

Με απόφαση της Γεν:. Συνελεύσεως τις 3 Μαρτίου 2006 του έχουν απονεμηθεί οι τίτλοι : α) του Επιτίμου Εξοχοτ:. Προκαθημένου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος, β) του Μεγ:. Διδ:. του Κρυπτικού Τεκτονισμού και γ) του Μεγ:.Διδ:. του Μεγάλου Στρατοπέδου των Ιπποτών του Ναού της Ελλάδος.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Μεγ:.Στ:.της Ελλάδος της 10ης Δεκεμβρίου 2013 και με το με αριθ:.73/5-2-2014 Διάταγμα του Ενδοξ:.Μεγ:.Διδ:. κηρύχθηκε Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγ:.Στ:. της Ελλάδος.

β) Φιλοσοφικός Ελευθεροτεκτονισμός του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (Α:.Α:.Σ:.Τ:.)

Στο  Φιλοσοφικό Τεκτονισμό  εισήλθε το  έτος  1974 μυηθείς στη Στοά Τελειοποιήσεως  «ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ» αριθ:.5 εν Κοιλ:.Ιλισού και Αν:. Αθηνών και ανήλθε σε όλους βαθμούς του Σκωτικού Τύπου μέχρι και 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα.

Στις 21 Μαϊου 2014 εκλέγεται παμψηφεί ενεργό Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και καλύπτει την έδρα του Κραταιού Μεγάλου Δοκιμαστού, Μεγάλου Σημαιοφόρου.