ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επιστολή του Υ:.Μ:.Τ:. ΤΟΥ Α:.Α:.Σ:.Τ:. δια την Ρουμανία Αδ:. STELIAN NISTOR 33ο

Ο Υ:.Μ:.Τ:. του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο του Α:.Α:.Σ:.Τ:. διά την Ρουμανία, Αδ:. Stelian Nistor, με την από 11/11/2016 επιστολή του, απέστειλε συνοπτική έκθεση των εργασιών  και των λοιπών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 52ας Συνόδου των Υπάτων Συμβουλίων της Ευρώπης και συνεργαζομένων χωρών.
Παραθέτουμε στη συνέχεια αυτούσιο το κείμενο της επιστολής και το φωτογραφικό υλικό που απεστάλει από τη Ρουμανία,

aasr greece 123

 Aκολουθεί το αρχείο της επιστολής σε μορφή PDF