ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου στην Φρανκφούρτη

Αντιπροσωπεία  αποτελουμένη από τον  Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Κραταιότατο Αδελφό Ν. Κιλάκο 33°, τον Πρώην Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Κραταιότατο Αδ:.  Σπ. Καμαλάκη 33° και τον Kραταιό Αδελφό Χρ. Καθάρειο 33°, Πρόσθετο Μέγα Αρχηγό των Φρουρών, παρέστη εις την Ετήσια Συνέλευση του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία στη   Φρανκφούρτη,  από 4-5 Μαρτίου 2017.

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δια την Γερμανία  Κραταιότατος Αδελφός Eberhard Desch (2ος απο αριστερά), Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δια την Ελλάδα Κραταιότατος Αδελφός Ν. Κιλάκος (4ος),
Τέως Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δια την Ελλάδα Κραταιότατος Αδελφός Σπ. Καμαλάκης (5ος)

 

Παρέστησαν επίσης Αντιπροσωπείες Υπάτων Συμβουλίων :

Της Βορείου  Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, της Σκωτίας, της  Τουρκίας, της   Ελβετίας, της Iταλίας,  της  Ρουμανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Κροατίας, της Ρωσίας, της Λεττονίας, της Εσθονίας και λοιποί Τεκτονικοί Τύποι : Σουηδία, Γαλλία (Ιπποτικά Τάγματα), καθώς και ο  Μεγάλος Διδάσκαλος των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Γερμανίας Ενδοξότατος Μεγάλος Διδάσκαλος Αδελφός Stephan Roth-Kleyer 33° και Αντιπρόσωποι  περιφερειακών Μεγάλων Στοών της Γερμανίας. Επιστολές απέστειλαν τα Ύπατα Συμβούλια της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Πολωνίας, καθώς και οι Μεγάλες Στοές της Ισλανδίας και της Δανίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Οι Εργασίες άνοιξαν το απόγευμα της  4ης Μαρτίου με Συνεδρία εις 4ον Βαθμόν υπό την προεδρία του Ύπατου Μέγα Ταξιάρχη δια την Γερμανία, Kραταιότατου Αδελφού Eberhard Desch 33° στο Τεκτονικό Μέγαρο της πόλης.  Ακολούθησε απονομή τιμών προς διακεκριμένους Αδελφούς  και επίδοση διπλωμάτων προς νέους προέδρους Αρείων Πάγων, Περιστυλίων και Στοών Τελειοποιήσεως. Οι εργασίες έκλεισαν με την ευημερία, τους χαιρετισμούς των Αντιπροσωπειών και την ανταλλαγή αναμνηστικών.

 Κατά την ευημερία, ο  Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δια την Γερμανία Κραταιότατος Αδελφός Eberhard Desch 33°, αφού ετόνισε την κοινή πορεία, την στενή συνεργασία και την πλούσια προσφορά στο Τάγμα του  Υπάτου Μέγα Ταξιάρχου διά την Ελλάδα Κραταιοτάτου Αδελφού Νικολάου Κιλάκου 33°,  ανακοίνωσε την απόφαση του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία να ανακηρύξει Επίτιμο Μέλος του, τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Κραταιότατο Αδελφό Νικόλαο Κιλάκο 33°  και του επέδωσε σχετική περγαμηνή.

 Ο  Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης διά την Ελλάδα Κραταιότατος Αδελφός Ν. Κιλάκος 33°, Επίτιμο Μέλος του  Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία,  ευχαρίστησε θερμά τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη δια την Γερμανία  Κραταιότατο Αδελφό Eberhard Desch για την ιδιαίτερη τιμή που του εγένετο, η οποία όπως είπε αντανακλά σε όλο το Ύπατο Συμβούλιο δια την Ελλάδα, εξήρε την προσωπικότητα και την μακροχρόνια εμπειρία του στο διεθνές τεκτονικό στερέωμα καθώς και τις  στενές αδελφικές σχέσεις των δύο Υπάτων Συμβουλίων και του ενεχείρισε αναμνηστική πλακέτα, τονίζοντας τον βαθύ συμβολισμό αγάπης, φιλίας και αδελφοσύνης σύμφωνα με την Ελληνική παράδοση.

Επίσης, ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος  του Υπάτου Συμβουλίου διά την Γερμανία, ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου διά την Σκωτία,  Κραταιότατος Αδελφός Marcus Humphry of Dinnet 33ο .                                                                    

Την 5 Μαρτίου, έλαβαν χώρα στο ίδιο Μέγαρο Εργασίες εις 33ον Βαθμόν υπό την προεδρία του Κραταιότατου Αδελφού  Eberhard Desch 33° που περιελάμβαναν  αύξηση Φωτός πέντε Αδελφοί, Υπερτάτων Πριγκίπων του Βασιλικού Μυστικού, εις τον 33ον και Τελευταίον Βαθμόν. Μεταξύ των παραινέσεων που έγιναν προς τους νέους Υπάτους Μεγάλους Γενικούς Επιθεωρητάς ετονίσθη η ανάγκη της προσφοράς και του παραδείγματος, καθώς και της συνεχούς εργασίας υπέρ των Αδελφών και του Τάγματος εν γένει.

Κατόπιν έγινε η απονομή τιμών στα αποχωρούντα  Κραταιά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου   δια την Γερμανία και των Yπάτων Μεγάλων Γενικών Περιφερειακών Επιθεωρητών καθώς και η επίσημη εγκατάσταση των νεοεκλεγέντων μελών ήτοι : Aνθύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κραταιός Αδελφός Peter Ehlers 33°, του  Μεγάλου Καγκελάριου Κραταιού Αδελφού Hans Ambach 33°,του Μεγάλου Γραμματέα Κραταιού Αδελφού Karl Klamann 33°, του  Μεγάλου Ρήτορος Κραταιού Αδελφού Nicolas Wernert 33°,του Μεγάλου Στεγαστού Κραταιού Αδελφού Reiner Hommel 33°, και των νέων Υπάτων Μεγάλων Γενικών Περιφερειακών Επιθεωρητών.                                                                                                    

Προ της διακοπής των εργασιών, ο  Μέγας Ρήτωρ Κραταιός Αδελφός Nicolas Wernert 33° ανέγνωσε πόνημα περί των <παγκοσμίων προκλήσεων >

Τέλος, ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης διά την Ελλάδα Κραταιότατος Αδελφός Ν. Κιλάκος 33° και ο  Πρώην Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κραταιότατος Αδελφός Σπ. Καμαλάκης 33° είχαν ενημερωτικές συζητήσεις και αντάλλαξαν απόψεις με το σύνολο των Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών και των αρχηγών των αντιπροσωπειών των αδελφών Υπάτων Συμβουλίων, καθώς και με  Αδελφούς.