ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΠΑΚΟΥ – ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ  – ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ  ΑΠΟ 7  ΕΩΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Κατόπιν επισήμων προσκλήσεων της Μεγάλης Στοάς του Αζερμπαϊτζάν εις την τελετήν της Εγκαταστάσεως των Νέων Αρχών αυτής καθώς και του υπό ίδρυσιν Υπάτου Συμβουλίου του 33° και Τελευταίου Βαθμού δια το Αζερμπαϊτζάν εις την τελετήν της Εγκαθιδρύσεως αυτού, Αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και Τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα με επικεφαλής τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Κρατ:.Αδ:. Νικόλαο Κιλάκο, 33°, τον τέως Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Κρατ:.Αδ:. Σπυρίδωνα Καμαλάκη, 33° και τον Μεγάλο Υπουργό της Επικρατείας – Μεγάλο Ρήτορα Κρ:.Αδ:. Ευάγγελο Μπινιάρη, 33°, μετέβη την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2015 στο Μπακού του Αζερμπαιτζάν.

IMG 20170708 114327

Την εσπέραν της ιδίας ημέρας 7ης Ιουλίου 2017 ο εκλεγμένος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου δια το Αζερμπαϊτζάν Κρατ:.Αδ:. Robert Heyat, 33° δεξιώθηκε σε Δείπνο υποδοχής τις παρευρισκόμενες Αντιπροσωπείες των Υπάτων Συμβουλίων.

Το πρωΐ της επομένης ημέρας 8ης Ιουλίου 2017 έλαβε χώραν η Τελετή Εγκαθιδρύσεως του νέου Υπάτου Συμβουλίου δια το Αζερμπαϊτζάν σε συνεδρία σε 4ο Βαθμού σύμφωνα με το Τυπικό του Albert Pike.

Τις εργασίες άνοιξε Συμβούλιο Αξιωματικών Στοάς Τελειοποιήσεως με Τρις Ισχυρόν Διδάσκαλον τον Ανθύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία  Costin Costeanou, 33° και Aξιωματικούς Kραταιούς  Aδελφούς του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανίαν και με συμμετοχή των Κρ:.Αδ:. Ευαγγέλου Μπινιάρη, 33°  στην θέση του Ευχέτου εκ μέρους του Υπάτου Συβουλίου δια την Ελλάδα και του Κρ:.Αδ:. Davut Barker, 33° την θέση του Μεγάλου Καγκελαρίου εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου δια την Τουρκίαν.
IMG 20170708 102703

Στην Ανατολή παρεκάθησαν οι επικεφαλής των Αντιπροσωπειών των Υπάτων Συμβουλίων, ως εξής:

Ύπατον Συμβούλιον δια την Ελλάδα ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κρατ:.Αδ:. Νικόλαος Κιλάκος, 33°, και ο τέως Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Κρατ:.Αδ:. Σπυρίδων Καμαλάκης, 33°.

Ύπατον Συμβούλιον δια την Ρουμανία ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κρατ:.Αδ:. Stelian Nistor, 33°.

Ύπατον Συμβούλιον δια την Πορτογαλία ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κρατ:.Αδ:. Agostino Fernandez Garcia, 33°.

Ύπατον Συμβούλιον δια την Ρωσία ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ρωσίας Ενδοξ:.και Κρ:.Αδ:. Andrei Bogdanov, 33°.

Ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Αζερμπαϊτζάν Ενδοξ:.και Κρ:.Αδ:. Aras Kazazm 33°.

Οι τρεις παρευρισκόμενοι Ύπατοι Μεγάλοι Ταξιάρχαι και ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ρωσίας, εξουσιοδοτημένος από τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρωσία, εγκατέστησαν σύμφωνα με το Τυπικό τον νέο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη και τα Μέλη του νέου Υπάτου Συμβουλίου δια το Αζερμπαϊτζάν, με την ακόλουθη σύνθεση:

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης                        Κρατ:.Αδ:. Robert Heyat, 33°

Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης                  Κρ:.Αδ:. Nadir Heyat, 33°

Μέγας Καγκελάριος                                Κρ:.Αδ:. Aras Kazaz, 33°

Μέγας Ευχέτης                                       Κρ:.Αδ:. Behzat Rizvani, 33°

Μέγας Υπουργός της Επικρατείας           Κρ:.Αδ:. Mert Unsel, 33°

Μέγας Γραμματεύς                                 Κρ:.Αδ:. Emil Hasanov, 33°

Μέγας Θησαυροφύλαξ                            Κρ:.Αδ:. Andreas Petropoulos, 33°

Μέγας Ελεονόμος                                   Κρ:.Αδ:. Bahman Moltagi, 33°

Μέγας Τελετάρχης                                  Κρ:.Αδ:. Gurey Degerly, 33°

Κατά την Ευημερίαν, ο νέος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης ευχαρίστησε τους οδοιπορήσαντες, συνιδρυτές Υπάτους Μεγάλους Ταξιάρχας  και τα μέλη των αντιπροσωπειών για την παρουσία τους. Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης  Κρατ.. Αδ:. Νικόλαος Κιλάκος, 33° ευχαρίστησε για την φιλοξενία, εξήρε τις άριστες τεκτονικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και επεσήμανε την παρουσία του Κρ:.Αδ:. Ανδρέα Πετρόπουλου, 33°  στο νέο Ύπατο Συμβούλιο, προσέφερε δε στον νέο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη αναμνηστική της Τελετής πλακέτα. Να σημειωθεί εδώ οτι ο Κρατ:. Αδ:. Ανδρέας Πετρόπουλος 330 είναι ο πρώτος Τρις Ισχ:. Διδ:. της Σ:. Στ:. Τελ:. "ΜΙΖΑΜΙ" υπ'αρ. 1 εν κοιλάδι ΑΡΑΖ και Αν:. BAKU του εγκαθιδρυθέντος Υπάτου Συμβουλίου δια το Αζερμπαιτζάν.

IMG 20170708 103522

Το απόγευμα της 8ης Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα η εγκατάσταση νέων αρχών της Μεγάλης Στοάς του Αζερμπαϊτζάν με απερχόμενο Μέγα Διδάσκαλο τον Ενδοξ:. και Κρ:. Αδ:. Aras Kazaz κατά την οποίαν εγκατεστάθη ο νέος Μέγας Διδάσκαλος ο Εκδοξ:.Αδ:. Bahman Motlagi και όπου η Αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα με επικεφαλής τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Κρατ:.Αδ:. Νικόλαο Κιλάκο, 33°, όπως και οι λοιπές Αντιπροσωπείες των Υπάτων Συμβουλίων ήσαν επισήμως προσκεκλημένοι, εισήλθαν με τις κεκανονισμένες τιμές, έφεραν τα διάσημα του Τάγματος και παρεκάθησαν εις την Ανατολήν.

IMG 20170708 181345

Κατά την Ευημερίαν, ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κρατ:.Αδ:. Νικόλαος Κιλάκος, 33°, συνεχάρη θερμά τον απερχόμενο Μέγα Διδάσκαλο δια το έργον του, ευχήθηκε στον νέο Μέγα Διδάσκαλο καλή επιτυχία και επέδωσε εις αμφοτέρους, όπως και εις τον ιδρυτή του τεκτονισμού του Αζερμπαϊτζάν, πρώην Μέγα Διδάσκαλο και νυν Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Ενδοξ:.και Κρατ:.Αδ:. Robert Heyat, 33° αναμνηστικές πλακέτες.

IMG 20170708 114801