ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Yπ:. Συμβ:. εις Αν:. Κερκύρας

 

Tην 18ην Φεβρουαρίου ε.ε ο Κρατ:. Υ:.Μ:.Τ:. Νίκολαος Κιλάκος 33ο συνοδευόμενος από  τον Επιτ. Ενδοξότατο και Κρ:. Αδ:. Νικόλαο Βουργίδη, τον Μ:. Ρήτωρα και Υπ. Επικρατείας Κρ:. Αδ:. Ευάγγελο Μπινιάρη και τον Μ:. Αρχείοφ:.  Βιβλιοφύλακα Κρ:. Αδ:. Ανδρέα Καραχάλιο, μετέβησαν εις Κέρκυραν όπου επραγματοποιήθησαν Τεκ:. Εργασίαι εις το εκεί Τεκτονικό Μέγαρο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Κρατ:. Υ:.Μ:.Τ:. αδ:. Νίκολαος Κιλάκος 33ο και τα συνοδεύοντα αυτόν Κραταιά  μέλη του Υ.Σ. παρέστησαν εις την ειδική εκδήλωση τιμής και μνήμης του μακαριστού αδ:. Καρόλου Αγιούς εις την Αναγνωστικήν Εταιρία Κερκύρας, εις την οποίαν παρευρέθησαν επίσης πολλά μέλη της Κερκυραικής κοινωνίας και μεγάλος αριθμός Αδ:.

Εις την εκδήλωση ομίλησε ο Κρ:. Υ:.Μ:.Τ:. αδ:. Ν. Κιλάκος 33ο δια την προσωπικότητα, το έργο και τη δράση του μεταστάντος αδελφού.