ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ανοικτή εκδήλωση "Ιωάννης Καποδίστριας"

Ανοικτή εκδήλωση "Ιωάννης Καποδίστριας"  Ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης, ο Τέκτων - Αθήνα 16, Απριλίου 2016

Eργασίες εις 18ο Ιππ:. Ροδ:. 11/5/2016

Την 11η Μαϊου 2016 ετελέσθη το Δείπνο Ιππ:. Ροδ:. ...

Συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου της 02.03.2016 εις 4ον Βαθμόν. Παρόντες 248 Αδ:. εις τας Κοιλ:. και 47 Κρατ:. Αδ:. εις την Αν

Συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου της 02.03.2016 εις 4ον Βαθμόν. Παρόντες 248 Αδ:. εις τας Κοιλ:. και 47 Κρατ:. Αδ:. εις την Αν:.