ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου της 02.03.2016 εις 4ον Βαθμόν. Παρόντες 248 Αδ:. εις τας Κοιλ:. και 47 Κρατ:. Αδ:. εις την Αν

Συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου της 02.03.2016 εις 4ον Βαθμόν. Παρόντες 248 Αδ:. εις τας Κοιλ:. και 47 Κρατ:. Αδ:. εις την Αν:.