ΎΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 33° ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Κρατότατ:. Ἀδ:.Nικόλαος Κιλάκος  33°

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

Κραταιότατ:.καί Ἐνδοξότ:. Ἀδ:. Χρήστος Μανέας 33°

Ἐπίτιμος Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης

Ἐπίτ:.Μεγ:.Διδ:.της Μεγ:.Στ:.της Ἑλλάδος

 

  Κραταιοτ:. Ἀδ:. Σπυρίδων Καμαλάκης 33°

τ.Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης

 

Κρατ:. Ἀδ:. Ἐμμανουήλ Γρύλλης 33°

Ἀνθύπατος Μέγας Ταξιάρχης

 

Κρατ:. Ἀδ:.  Δημήτριος Παπαχαρίσης 33°

Μεγ:.Καγκ:.Μεγ:. Γεν:. Γραμ:.

 

Κρατ:. Ἀδ:.Εὐάγγελος Μπινιάρης 33°

Μεγ:. Ὑπ:. Ἐπικ.:.Μεγ:. Ρήτωρ

 

Κρατ:. Ἀδ:.  Γεώργιος Καραβούλιας 33°

Μεγ:.Θησαυροφύλαξ τῆς Ι.Α.

 

Κρατ:. Ἀδ:. Ανδρέας Καραχάλιος 33°

Μεγ:. Βιβλιοφ:.Μεγ:. Ἀρχειοφ:.

 

Κρατ:. Ἀδ:.Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος 33°

Μεγ:. Εὐχέτης

 

Κρατ:. καί Ἐνδοξότ:.Ἀδ:. Νικόλαος Βουργίδης 33°

Μεγ:. Ἀρχηγός τῶν Φρουρῶν

Ἐπίτ:. Μεγ:.Διδ:.τῆς Μεγ:.Στ:.τῆς Ἑλλάδος

 

Κρατ:. Ἀδ:. Παναγιώτης Δασακλής 33°

Μεγ:.Τελετάρχης

 

 

 

Μεγ:. Δοκ:. Μεγ:. Σημ:.

Ἐπίτ:. Μεγ:.Διδ:.τῆς Μεγ:.Στ:. τῆς Ἑλλάδος

 


Kρατ:. Αδ:. Θεόδωρος Πατσούρης 33ο

Μεγ:. Ελεονόμος