ΎΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 33° ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

nikolaos kilakos

Κρατότατ:. Ἀδ:.Nικόλαος Κιλάκος  33°

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

 Ἐπίτιμος Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης
Κραταιότατ:.καί Ἐνδοξότ:. Ἀδ:. Χρήστος Μανέας 33°
Ἐπίτ:.Μεγ:.Διδ:.της Μεγ:.Στ:.της Ἑλλάδος

 

Ἀνθύπατος Μέγας Ταξιάρχης
Κρατ:. Ἀδ:. Ἐμμανουήλ Γρύλλης 33°

 

 

Μεγ:.Καγκ:.Μεγ:. Γεν:. Γραμ:. της Ι:.Α:.
Κρατ:. Ἀδ:.  Δημήτριος Παπαχαρίσης 33°

 

 

Μεγ:. Ὑπ:. Ἐπικ.:.Μεγ:. Ρήτωρ
Κρατ:. Ἀδ:.
Εὐάγγελος Μπινιάρης 33°

 

 

Μεγ:.Θησαυροφύλαξ της Ι.Α.
Κρατ:. Ἀδ:.  Γεώργιος Καραβούλιας 33°

 

 

Μεγ:. Βιβλιοφ:.Μεγ:. Ἀρχειοφ:.
Κρατ:. Ἀδ:. Ανδρέας Καραχάλιος 33
°

 

 

Μεγ:. Εὐχέτης
Κρατ:. Ἀδ:.Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος 33°

 

 

Μεγ:. Ἀρχηγός τῶν Φρουρῶν

Κρατ:. καί Ἐνδοξότ:.Ἀδ:. Νικόλαος Βουργίδης 33°

 Ἐπίτ:. Μεγ:.Διδ:.τῆς Μεγ:.Στ:.τῆς Ἑλλάδος

 

Μεγ:.Τελετάρχης

Κρατ:. Ἀδ:. Παναγιώτης Δασακλής 33°

 

 

 

Μεγ:. Ελεονόμος

Kρατ:. Αδ:. Θεόδωρος Πατσούρης 33ο

 

 

Ενεργά Μέλη

Αντώνιος Παπανδρέου 33° 

Αντώνιος Σταθάκης 33° 

Χρήστος Τσίγκας 33° 

YS2018 final3