ΎΠΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 33° ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

nikolaos kilakos

Κραταιότατ:. Ἀδ:.  Nικόλαος Κιλάκος  33°

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

 Ἐπίτιμος Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης
Κραταιότατ:. & Ἐνδοξότ:. Ἀδ:. Χρήστος Μανέας 33°
Ἐπίτ:. Μεγ:. Διδ:. της Μεγ:. Στ:. της Ἑλλάδος

 

Ἀνθύπατος Μέγας Ταξιάρχης
Κρατ:. Ἀδ:. Ἐμμανουήλ Γρύλλης 33°

 

Μεγ:. Καγκ:. Μεγ:. Γεν:. Γραμ:. της Ι:. Α:.
Κρατ:. Ἀδ:.  Δημήτριος Παπαχαρίσης 33°

 

 

Μεγ:. Ὑπ:. Ἐπικ:. Μεγ:. Ρήτωρ
Κρατ:. Ἀδ:.
Εὐάγγελος Μπινιάρης 33°

 

 

Μεγ:. Θησαυροφύλαξ της Ι.Α.
Κρατ:. Ἀδ:.  Θεόδωρος Φερεντούρος 33°

 

 

Μεγ:. Βιβλιοφ:. Μεγ:. Ἀρχειοφ:.
Κρατ:. Ἀδ:. Ανδρέας Καραχάλιος 33
°

 

 

Μεγ:. Εὐχέτης
Κρατ:. Ἀδ:. Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος 33°

 

 

Μεγ:. Ἀρχηγός τῶν Φρουρῶν

Κρατ:. καί Ἐνδοξότ:. Ἀδ:. Νικόλαος Βουργίδης 33°

 Ἐπίτ:. Μεγ:. Διδ:. της Μεγ:.Στ:.της Ἑλλάδος

 

Μεγ:.Τελετάρχης

Κρατ:. Ἀδ:. Παναγιώτης Δασακλής 33°

 

 

 

Μεγ:. Ελεονόμος

Kρατ:. Αδ:. Θεόδωρος Πατσούρης 33ο

 

 

Ενεργά Μέλη

Κρατ:. Ἀδ:. Αντώνιος Παπανδρέου 33° 

Κρατ:. Ἀδ:. Αντώνιος Σταθάκης 33° 

Κρατ:. Ἀδ:. Χρήστος Τσίγκας 33° 

Κρατ:. Ἀδ:. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος 33°


 

YS2018 final3