ΑΓΑΠΗ – ΔΕΙΠΝΟ ΤΩΝ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΩΝ

Την 26η Απριλίου 2017 στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών έλαβε χώρα η ετήσια “ΑΓΑΠΗ” των Ροδοσταύρων, υπό το σκήπτρο του Υπάτου Μέγα Ταξιάρχου του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου , Κραταιοτάτου Αδελφού Νικολάου Κιλάκου.
Στη Συνεδρία παρέστησαν:
Σύσσωμο το Ύπατο  Συμβούλιο του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου,   με επικεφαλής τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Κραταιότατο Αδ. Νικόλαο Κιλάκο,

ο οποίος προήδρευσε των Εργασιών, τον Επίτιμο Μέγα Ταξιάρχη και Επίτιμο Μεγάλο Διδάσκαλο Κραταιότατο και Ενδοξότατο Αδ. Χρήστο Μανέα, τον τέως Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη φιλτατο αδελφό Σπυρίδωνα Καμαλάκη, τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη Κραταιό αδελφό Εμμ. Γρύλλη και τους Επίτιμους Μεγάλους Διδάσκαλους Ενδοξότατους και Κραταιότατους αδελφούς Διονύσιο Παπαδάτο και Νικόλαο Βουργίδη.
Τις Εργασίες τίμησαν διά της παρουσίας των,  ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Γερμανία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότατος  Αδελφός Eberhard Desch, ο οποίος ήτο και ο ομιλητής της εσπέρας και ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ρουμανία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Κραταιότατος  Αδελφός Stelian Nistor συνοδευόμενος από τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ρουμανία Κραταιός Αδελφός Costin Cunesteanou και 4 ενεργά μέλη του αυτού Υπάτου Συμβουλίου ήτοι τους Κραταιούς αδ:. αδ:.  
GMS Florea Voinea, 33
GSG Stefan Marian, 33
Galm. Γιώργος Ivaşcu, 33
GSB Ρασβάν Cernat, 33

Άπαντες οι Πρόεδροι των υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, Περιστυλίων του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι κατέλαβαν και τις έδρες των Αξιωματικών.
Μεγάλο πλήθος Κραταιών Αδελφών και Ιπποτών Ροδoσταύρων.
Μετά την έναρξη των Εργασιών, ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου  Κραταιότατος Αδ. Νικόλαος Κιλάκος  καλωσόρισε τους Ιππότες Ροδόσταυρους  των κοιλάδων, τους Κραταιούς Αδ. Αδ., τα Ενεργά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου  και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, και έδωσε τον λόγο στον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία Κραταιότατο Αδ. Eberhard Desch ο οποίος από του βήματος του ομιλητή ανέπτυξε με σαφήνεια και λιτή διατύπωση το θέμα της ομιλίας του “Σκέψεις για τον 18ο”.


Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου  Κραταιότατος Αδ. Νικόλαος Κιλάκος αφού ευχαρίστησε τον ομιλητή της εσπέρας, τον ανακήρυξε, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου, Επίτιμο Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα, δια την μεγάλη προσφορά του στον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο.

 

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και Τελευταίου Βαθμού διά την Γερμανία Κραταιότατος Αδ. Eberhard Desch αποδεχόμενος την υψίστη αυτή τιμή, την οποία, όπως δήλωσε δεν ανέμενε, ευχαρίστησε τον Κραταιότατο Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Αδ. Νικόλαο Κιλάκο λέγοντας ότι είναι φίλος της Ελλάδος, του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, του Υπάτου Μέγα Ταγιάρχη και των προκατόχων αυτού.


Ακολούθως ο λόγος εδόθη στον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη δια τη Ρουμανία Κραταιότ Αδ. Stelian Nistor, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που επανήλθε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, επ´ ευκαιρία του Ροδοσταυρικού  Δείπνου και για μια ακόμη φορά εξεδήλωσε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και τη βοήθεια που είχε το Ύπατο Συμβούλιο της Ρουμανίας από το Ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδος.

Απαντώντας ο Κραταιότατος αδ. Νικόλαος Κιλάκος είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο Υπάτων Συμβουλίων, της Ελλάδος και της Ρουμανίας είναι και θα παραμείνουν στενότατες.
Στη συνέχεια οι Εργασίες ανεστάλησαν δια τη μετάβαση στην αίθουσα του Δείπνου, (στην αίθουσα “Απόλλων” του Τεκτονικού Μεγάρου)  όπου επηκολούθησε κατά το Τυπικό η “Αγάπη” των Ροδοσταύρων με τις καθιερωμένες προπόσεις.

Κατά την διάρκεια των Εργασιών, ο σολίστ στο πιάνο Κραταιός αδ. Σωτ. Δημητριάδης και ο τενόρος  αδ. Δημ.  Παπαγεωργίου  επένδυσαν  μουσικά τη βραδιά.