Αναγόρευσις ως Επιτίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Συμβουλίου διά την Αυστρία

Αναγόρευσις ως Επιτίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Συμβουλίου διά την Αυστρίαν του Τέως ΥΜΤ του ΥΣ διά την Ελλάδα, Κραταιοτ.·. Αδ.·. Νικολάου Κιλάκου 33ο εκ του ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου διά την Αυστρίαν, Κραταιοτ.·. Αδ.·. Gernot Sommer 33ο.

 

Nomination of the PSGC (Past Sovereign Grand Commander) of the Supreme Council for Greece, Most Ill.·. Bro.·. Nikolaos Kilakos 33ο as SGC Emeritus of the Supreme Council for Austria by the SGC of the Supreme Council for Austria, Most Ill.·. Bro.·. Gernot Sommer 33ο.

89029244 1029174610784958 3969939688755560448 o