Ανοικτή εκδήλωση “Ιωάννης Καποδίστριας”

Ανοικτή εκδήλωση “Ιωάννης Καποδίστριας”  Ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης, ο Τέκτων – Αθήνα 16, Απριλίου 2016

 

“Ιωάννης Καποδίστριας”  Ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης, ο Τέκτων εις το Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών την 16η, Απριλίου 2016

Document page 008