web head gr

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 1/2019- Y:.M:.T:. Ε. Μπινιάρη, 33ο

web head gr

Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών την  23.12.2019
αρ.πρ.: 212  

Προς:
 
Άπαντα τα υπό την Αιγίδα και την Δικαιοδοσία ημών Φιλοσοφικά Εργαστήρια

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Αδελφοί μου Σεβ:. Μυστ:. Διδάσκαλοι,

Την 18ην Δεκεμβρίου 2019, τα Ενεργά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και Τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με την ομόφωνη ψήφο τους, με τίμησαν με το ύψιστο Αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου.

Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα που απορρέουν από το Αξίωμα αυτό, υποσχόμενος να προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος της Τιμής και της εμπιστοσύνης των Κραταιοτάτων και Κραταιών Αδελφών μου.

Εμπνεόμενος από τα υψηλά ιδανικά του Τάγματός μας, αφουγκραζόμενος τις προσδοκίες των Αδελφών μας και ιδία  των νεότερων, με παρακαταθήκη την πορεία και τις συμβουλές των προκατόχων μου, την  εμπειρία μου σαν ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου και με δεδομένη την στήριξη των Μελών Αυτού και όλων των Κραταιών Αδελφών μου, σκοπεύω να πορευτώ με μοναδικό γνώμονα την ευημερία του Τάγματός μας.

Πρώτο καθήκον μου η διατήρηση του κλίματος ομονοίας και ενότητας στην Αδελφότητά μας, μέσα από τον αλληλοσεβασμό και την Αδελφική συνεργασία με την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, Μητέρα και τροφοδότη μας .

Οι διαιρέσεις, οι αντιπαραθέσεις και οι διχαστικές ρητορικές και πρακτικές, που απάδουν προς ήθος και ύφος που αρμόζει σε Τέκτονες, δεν συνεισφέρουν στην ευόδωση του σκοπού μας. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι οι εσωτερικές μας διαφορές και αντεγκλήσεις, λίγο ενδιαφέρουν τους Αδελφούς μας, ακόμα λιγότερο τους νέους Μυστικούς Διδασκάλους και καθόλου την κοινωνία και την πατρίδα μας.

Αντίθετα αποθαρρύνουν την εισδοχή νέων εκλεκτών μελών της κοινωνίας μας, οδηγούν στην αποχώρηση άξιους Αδελφούς μας και εν γένει σκιάζουν την αίγλη του

Ελευθεροτεκτονισμού που με κόπο, θυσίες και Αδελφική αγάπη λάμπρυναν οι προηγηθείσες γενεές αξίων Αδελφών μας .

Έτερο καθήκον μου η προσπάθεια για αύξηση της παρουσίας των Μελών μας στις εργασίες των υπό την Αιγίδα και Δικαιοδοσία του Υπάτου Συμβουλίου Φιλοσοφικών Εργαστηρίων. Εκτός από το κάλεσμα και την παρότρυνση με αποδέκτη κάθε Αδελφό Μέλος μας, η επιτυχία της προσπάθειας εξαρτάται αφενός από την ποιότητα των Εργασιών, και αφετέρου από την ενδυνάμωση των Αδελφικών σχέσεων μεταξύ των Μελών, ιδία με τους νέους Αδελφούς μας. Επιβεβλημένο το ενδιαφέρον και η αρωγή μας στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του Αδελφού μας, ώστε να αισθανόμαστε όλοι το περιβάλλον του Εργαστηρίου μας οικείο και να

προσβλέπουμε στην συμμετοχή μας στις Εργασίες σαν ένα ενδιαφέρον, ευχάριστο και χρήσιμο διάλειμμα και αποφόρτιση από τον καθημερινό μας κάματο.

Με την ομόνοια, την ενεργό συμμετοχή μας και την ενδυνάμωση των Αδελφικών μας δεσμών θα καταστούμε Eνωμένοι και Iσχυρότεροι, όπως Bοηθώμεν τους Xρείαν Έχοντες Αδελφούς και συνανθρώπους μας.

Περαίνων, εύχομαι από βάθους καρδίας υγεία και ευημερία προσωπική και οικογενειακή με τις σφύρες των Εργαστηρίων μας να κρούονται αρμονικά και δημιουργικά.

Εμπνεόμενοι δε όλοι μας από το Φωτεινό Μήνυμα της επερχόμενης γέννησης του Θεανθρώπου και της Ανατολής του νέου έτους 2020, να αρθούμε στο ύψος των προσδοκιών των αδελφών μας, της κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Δέξασθε επί τούτοις τους Αδελφικούς ημών ασπ:. ασπ:. δια των Ι:. Ι:. Α:. Α:.

 

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης
Ευάγγελος Α. Μπινιάρης, 33o

bibiaris shmata