Επίσκεψη στο Βουκουρέστι

 

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κρατ:. αδ:. Stelian Nistor 33ο
ομιλώντας δια την έξοχη υποδοχή που έτυχε κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

 Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κρατ:. αδ:. Stelian Nistor 33ο παραδίδων ανανμνηστικό δίπλωμα
ανακύρηξης Επιτίμου Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία στον Κραταιότατο Αδ:. Νικόλαο Κιλάκο 33ο

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κρατ:. αδ:. Stelian Nistor 33ο παραδίδων ανανμνηστικό δίπλωμα
ανακύρηξης Επιτίμου Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία στον τέως Υ:. Μ:. Τ:. δια την Ελλάδα Κραταιότατο Αδ:. Σπ. Καμαλάκη 33ο

Ο Ύ:. Μ:. Τ:. του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κρατ:. αδ:. Stelian Nistor 33ο παραδίδων ανανμνηστικό δίπλωμα
ανακύρηξης Επιτίμου Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία στον επίτιμο Υ:. Μ:. Τ:. δια την Ελλάδα Κραταιότατο Αδ:. Χρ. Μανέα 33ο

Ο Ύ:. Μ:. Τ:. του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κρατ:. αδ:. Stelian Nistor 33ο παραδίδων ανανμνηστικό δίπλωμα
ανακύρηξης Επιτίμου μέλους του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία στον Κρ:. Μεγάλο Υπουργό της Επικρατείας Μ:. Ρ:. κρατ:. αδ:. Ε. Μπινιάρη 33ο

Ο Ύ:. Μ:. Τ:. του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κρατ:. αδ:. Stelian Nistor 33ο παραδίδων ανανμνηστικό δίπλωμα
ανακύρηξης Επιτίμου μέλους του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία στον Κρ:.  αδ:. Γ. Πουλάκη 33ο

 Ο Μ:. Δ:. της Μ:. Σ:. της Ρουμανίας Ενδ:. αδ:. Radu Balanescu ομιλών

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δια την Ελλάδα Κραταιότατος αδελφός Νικόλαος Κιλάκος επιδίδων αναμνηστική πλακέτα στον 
Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία κραταιότατο αδελφό Stelian Nistor

Το θέατρο όπου διεξήχθησαν οι εργασίες κατάμεστο απο Αδ:.