Ορισμός Αντιπροσώπου απο το Υ:.Σ:. δια την Βραζιλία

Στα πλαίσια των Ετήσιων Εκδηλώσεων του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα, ο ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου διά την Βραζιλία, Κραταιότ.·. Αδ.·. Jorge Luiz De Andrade Lins 33ο, ανακύρηξε εις επήκοον των παρευρισκομένων αδελφών και προσκεκλημένων τον τεως ΥΜΤ Κραταιότ.·. Αδ.·. Ν. Κιλάκο, 33ο ώς Αντιπρόσωπο του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλία, στην Ελλάδα, επιδίδοντάς του μετάλλιον και επίσημη αναγνώριση.

 

 

NIK 6336

NIK 6338

NIK 6343