Νέα Αναζήτηση

Εάν δεν βρήκατε αυτό που αναζητήσατε, δοκιμάστε διαφορετικό όρο αναζήτησης

1 search result for:

1

Ορισμός Αντιπροσώπου απο το Υ:.Σ:. δια την Βραζιλία

Στα πλαίσια των Ετήσιων Εκδηλώσεων του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα, ο ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου διά την Βραζιλία, Κραταιότ.·. Αδ.·. Jorge Luiz De Andrade Lins 33ο, ανακύρηξε εις επήκοον των παρευρισκομένων αδελφών και προσκεκλημένων τον τεως ΥΜΤ Κραταιότ.·. Αδ.·. Ν. Κιλάκο, 33ο ώς Αντιπρόσωπο του Υπάτου Συμβουλίου δια […]