Παγκόσμια Σύνοδος Κραταιοτάτων Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών

Toronto Καναδά Μάϊος 2010

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Χρήστος Μανέας συνοδευόμενος υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, μετέσχον της Παγκοσμίου Συνόδου Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών η οποία πραγματοποιείται ανά πενταετίαν και έλαβε χώραν εις TORONDO –CANADA από 22 έως 26 Μαίου 2010