Προσφώνηση Gr:. Ch:. T. Sturgeon, 33 AASR North. Masonic Jurisdiction

Προσφώνηση μετά το πέρας των Εργασιών εις 4ο Βαθμό απο τον Μ:. Καγκ:. του Υπάτου Συμβουλίου της Βορέιου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ φιλτ. αδελφού Tom Sturgeon, 33ο