Ρουμανία 14-15 /12 2019

Αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα μετέβη στη Ρουμανία κατόπιν επισήμου προσκλήσεως προκειμένου να παρίσταται στις Εθνικές Εργασίες του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία μετά άλλων αντιπροσωπειών άλλων κρατών.
79300539 625415758198671 8189648506210746368 n

 

Η Ελληνική αντιπροσωπεία μετα του ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου δια την Κύπρο Κραταιοτ. αδ. Π. Χαραλάμπους 33,
79112745 515905195663458 7570128250043629568 nΚρατ αδ Γ. Στεφανής 33, Μεγ. Ρητ. Ε. Μπινιάρης 33, Κρατ. αδ. Ι. Ζαφειρόπουλος 33, ΥΜΤ του ΥΣ δια την Κύπρο Κραταιοτ. αδ. Π. Χαραλάμπους 33, ΥΜΤ δια την Ελλάδα Κραταιοτ. αδ. Ν. Κιλάκος 33, Κρατ. αδ. Α. Αφεντάκης 33, Κρατ. αδ. Γ. Πουλάκης 33, Κρατ. αδ. Χ. Μοσχόπουλος 33, αδ. Γ. Βουτσινάς 32 Ε.Μ.Ε.

78993239 2516757861705054 3269469667109896192 n

Ο Μεγας Ρήτωρ Μ.Υ.Ε. Κραταιός αδ. Ε. Μπινιάρης 33, μετά του ΥΜΤ του ΥΣ δια την Κύπρο Κραταιοτ. αδ. Π. Χαραλάμπους 33 (αριστερά), όπως και του ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ρουμανία Κραταιοτ. αδ. Stelian Nistor 33 (μέση)

 meeting33

Άποψη απο τις Εργασίες σε 33ο – απο αριστερά ο ΥΜΤ του ΥΣ της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ Κραταιοτ. αδ. D. Glattly 33o, Ο ΥΜΤ του ΥΣ δια την Ρουμανία Stelian Nistor 33o, ο ΥΜΤ δια την Γερμανία Κραταιοτ. αδ. Eb. Desch 33o, ο ΥΜΤ δια την Ελλάδα Κραταιοτατος αδ. Νικόλαος Κιλάκος 33ο, όπως και ΥΜΤ αντιπροσωπειών που κόσμησαν με την παρουσία των τις Εργασίες.