Σύνοδος μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ – 2009

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη και των Κραταιών Μελών του Υπάτου Συμβουλίου Εμμανουήλ Γερακιού και Νικολάου Κουρή, εις την Σύνοδον του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, η οποία επραγματοποιήθη εις Washington DC από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2009 Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη και των Κραταιών Μελών του Υπάτου Συμβουλίου Εμμανουήλ Γερακιού και Νικολάου Κουρή, εις την Σύνοδον του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, η οποία επραγματοποιήθη εις Washington DC από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2009