Σύνοδος μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ – Philadelphia 2010

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις την Σύνοδον του Υπάτου Συμβουλίου της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, η οποία επραγματοποιήθη εις Φιλαδέλφεια από 29 έως 31 Αυγούστου 2010