Τεκτονικές εκδηλώσεις στη Ρόδο

 
 

Το Σάββατο 17 Απριλίου 2010 το Υπέρτατο Περιστύλιο << ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ >> υπ΄αριθ. 19 εν Κοιλαδι Ιαλυσού και Ανατολή Ρόδου, πραγματοποίησε Τεκτονικές Εργασίες και Ανοικτή Εκδήλωση.

Τις Εργασίες και την Εκδήλωση τίμησαν διά της παρουσίας των ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Αδελφός Χρήστος Μανέας, συνοδευόμενος από τα Κραταιά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου.

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Αδελφός Χρήστος Μανέας τίμησε τους αδελφούς Μιχαήλ Μαμιό, Αλέξανδρο Μίσιο και Ιωάννη Κυπριώτη, για τα πενήντα (50) έτη της τεκτονικής τους παρουσίας.

Ο Σοφότατος Αδελφός Αντώνιος Μαγγαφάς τίμησε ένδεκα (11) Αδελφούς, για τα εικοσιπέντε (25) έτη της τεκτονικής τους παρουσίας.

Το Υπέρτατο Περιστύλιο << ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ >> σε συνεργασία με τη Συμβολική Στοά << ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ >>, χορήγησαν προς τιμήν του Επιτίμου Μεγάλου Επιθεωρητού του Εργαστηρίου και νυν Μεγάλου Καγκελαρίου – Μεγάλου Γενικού Γραμματέως του Υπάτου Συμβουλίου Κραταιού και Ενδόξου Αδελφού Εμμανουήλ Γρύλλη, υποτροφία τριών χιλιάδων Euro (3000) σε φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης αδελφός Χρήστος Μανέας συνεχάρη τον Υπατο Μεγα Γενικό Επιθεωρητή Κραταιό Αδελφό Μιχαήλ Βρούχο, τα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη των εργαστηρίων δια την άψογον διοργάνωση και την τελεια διεξαγωγή των εργασιών.

Ακολούθησε επίσημο δείπνο σε εστιατόριο της Ρόδου.