Τηλεδιάσκεψη Συνόδου του 32ο, 10 Φεβρουαρίου 2021

Φιλτ:. αδ. μου,

Η τηλεσυνεδρίαση της Συνόδου του 32ο, θα διεξαχθεί εις 4ο βαθμό, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

Την συνεδρία θα προεδρεύσει ο Ύπ.: Μεγ.: Ταξ.: Κρατ.: Αδ.: Ευάγγελος Α. Μπινιάρης, 33ο

Ομιλητής θα είναι ο Κρ.: Αδ.: Σωτήριος Παπαβασιλείου, 33ο, με θέμα: «Νεωτερικότης και συντήρησις εις τον Τεκτονισμόν».

Η τηλεσυνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM.