«ΦΟΙΝΙΞ» υπ΄αριθμ. 13 εν Κοιλ.΄. Ερμόνων και Ανατ.΄. Κερκύρας

Την 25η Οκτωβρίου ε.ε. και, κατόπιν προσκλήσεως του Εργαστηρίου «ΦΟΙΝΙΞ» υπ΄αριθμ. 13 εν Κοιλ.΄. Ερμόνων και Ανατ.΄. Κερκύρας μετέβη στην Κέρκυρα ο Κρ.΄.Αδ.΄. Σπυρίδων Α.Παραμυθιώτης 33ο, Πρ.΄. Υπ.΄.Επ.΄. του Υ.Σ. προκειμένου να μετάσχει των εκεί εργασιών, οι οποίες και έλαβαν χώραν εις 4ον Βαθ.΄. Μυστ.΄.Διδ.΄.σε ειδικώς διαμορφωμένη αίθουσα τού Ξενοδοχείου «IONIAN PARK» στα Γουβιά –Κερκύρας,, παραχωρηθείσα ευγενώς από τον Κρ.΄.Αδ.΄. Γεώργιο Λιάκουρα και τον αδ.΄. Νικόλαο Μουζακίτη, οι οποίοι έχουν και την εκμετάλευσή του.

Ο Κρ.΄.Αδ.΄. Σπ.Α.Παραμυθιώτης σε ομιλία του προς τους αδ.΄. του Εργ.΄. αναφέρθηκε στην όλη κρατούσα κατάσταση τόσον στον Τεκτονισμό του Α.΄.Α.΄.Σ.΄.Τ.΄. στην Ευρώπη και αλλαχού και ιδιαιτέρως εκείνη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 1872 τονίζοντας τις δυσκολίες αλλά και την πολεμική που υφίσταται πανταχόθεν το Υ.Σ. προβλήματα όμως και καταστάσεις , οι οποίες όπως είπε, αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα , νομιμότητα και κανονικότητα από όλα τα Κρ.΄.Μέλη του Υ.Σ. κυρίως όμως από τον Κρατ.΄.Υ.Μ.Τ. Νικόλαο Κιλάκο κατά τις επισκέψεις και επαφές που πραγματοποιεί διηνεκώς μαζί με άλλα Μέλη στα ΄Υπατα Συμβούλια τόσον της Ευρώπης όσο και των Η.Π.Α.

Απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις των αδ.΄. και προέβη σε διασαφήσεις και επεξηγήσεις επί των αποριών που διατυπώθηκαν. Τέλος, παρέσχε στους παραστάντες αδ.΄. τη διαβεβαίωση ότι το Υ.Σ και ο Υ.Μ.Τ. εργάζονται αδιαλείπτως για την καλή, ομαλή και κανονική λειτουργία του Υπάτου Συμβουλίου και όλων των ανά τη Χώρα Εργαστηρίων του Τεκτονισμού του Α.΄.Α.΄.Σ.΄.Τ.΄. προσφέροντας τον εαυτό τους, στηρίζοντας δε όλους του αδ.΄. Κέντρου και Περιφέρειας , με αμοιβαιότητα.

Μετά το πέρας των εργασιών εις 4ον βαθμ.΄. επακολούθησαν εργασίες στο Εργαστήριο ΄Αρειος Πάγος «ΦΟΙΝΙΞ» υπ΄αριθμ. 4 κατά τις οποίες ο νεοεκλεγείς και εψηφισμένος ως Μέγ.΄.Διδ.΄. αυτού Κρ.΄. Αδ.΄. Ιωάννης Ορφανίδης 33ο παρέσχε τον νενομισμένο όρκο.
Ο Κρ.Αδ.΄. Σπ.Α.Παραμυθιώτης συνεχάρη αυτόν εκ μέρους όλου του Υ.Σ. ευχόμενος μια γόνιμη και αποδοτική από κάθε πλευρά πορεία. Οι εργασίες επερατώθησαν περί ώρα 11.30 νυκτερινή και οι αδ.΄. συγκεντρώθηκαν στο lobby του Ξενοδοχείου.