49η Σύνοδος Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών δια την Ευρώπη και συνεργαζομένων χωρών