Έλληνας Μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής

Το 1873, στις 13 Σεπτέμβρη, γεννήθηκε…

Ἡ παραβολὴ τοῦ Δένδρου

Ἐν τῇ μυητικῇ προβάσει…

Cave hominem unius libri

(Βραχὺ «φροντιστήριον» ἐπὶ τοῦ…

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (ΤΡΟΠΑΙ, ΙΣΗΜΕΡΙΑΙ)

Ο Ελευθεροτεκτονισμός (ΑΑΣΤ)  αυτοπροσδιορίζεται…

Ἡ πορεία τῶν Μάγων.

Τοῦ μάντεως πάλαι Βαλαάμ, τῶν λόγων…

Το θείον στον Πυθαγόρα και η τετρακτύς

Ιδεολογική προπαρασκευή: «Αθανάτους…