Οι εορτές των Χριστουγέννων και η έναρξη του νέου έτους συμβολίζουν για εμάς του Τέκτονες των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων
την Ελπίδα την Πίστη και την Αγάπη.
Τον πυρήνα της Τεκτονικής Φιλοσοφίας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.
Μας διδεται έτσι αυτές τις ημέρες η ευκαιρία να στείλουμε και να παραλάβουμε την Αγάπη μας από και σε όλους τους κρίκους της Παγκόσμιας Αλύσου των αδελφών κανονικών Υπάτων Συμβουλίων με τα οποία έχουμε άρρηκτους αδελφικούς δεσμούς.