ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ετήσια Εκδήλωση ΥΣ δια την Γερμανια 2020

Αναμνηστική φωτογραφία των αντιπροσωπειών των Υπάτων Συμβουλίων δια την Βραζιλία, Τσεχία, Ολλανδία, Ρωσσία, Αυστρία, Σλοβακία, Βέλγιο και Μονακό πριν την έναρξη των Εργασιών εις 33ο Βαθμό στην ετήσια εκδήλωση του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία.

Ο ΥΜΤ Επίτιμο μέλος του ΥΣ δια την Γερμανία

Η Ελληνική αντιπροσωπεία στην Ετήσια εκδήλωση του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία.

Ετήσια εκδήλωση του Χειμερινού ηλιοστασίου του Εθνικού Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας

Κατόπιν επισήμου προσκλήσεως αντιπροσωπεία του ΥΣ δια την Ελλάδα υπο τον ΥΜΤ Κραταιοτ αδερφό Ν. Κιλάκο και τον Υπ. της Επ. και ΜΡ κρ αδ Ε. Μπινιάρη παρευρέθησαν την 1-12-2019 στην ετήσια εκδήλωση του Χειμερινού ηλιοστασίου του
Εθνικού Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας.