ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επίσκεψη Υ:. Μ:. Τ:. στο Ισραήλ

header1

Γνωρίζομεν υμίν οτι ο Υ:.Μ:.Τ:. Κρατ:.τος   αδ:. Ν. Κιλάκος 33°
συνοδευόμενος υπο του Μεγ:. Ὑπ:. Ἐπικ:. Μεγ:. Ρήτωρος  Κρ:. αδ:. Ε. Μπινιάρη 33°,

την 30η και 31η Ιανουαρίου κατόπιν επισήμου προσκλήσεως του Υ:. Μ:. Τ:.
του Υ:. Σ:. δια το Ισραήλ Κρατ:.του Valentin I. Heines 33°,
θα οδοιπορήσουν εις Tel Aviv,
για να παρευρεθούν στην εγκατάσταση του νέου
Υ:.Μ:.Τ:.

του Υπάτου  Συμβουλίου δια το Ισραήλ.

footer papa