ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝ

 

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως, παρέστη από 27 έως 31 Μαρτίου ε.ε. εις Rio de Janeiro εις τας εκδηλώσεις του εορτασμού της 190ης  επετείου από της εγκαθιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν.

Συμμετείχαν Αντιπροσωπείες των κάτωθι Υπάτων Συμβουλίων:

ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αϊτή

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

GAETAN MENTOR

Αργεντινή

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

NORBERTO ROSSINI

Βενεζουέλα

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

LIONEL PEDRIQUE ORTA

Βολιβία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

JORGE LEDDZMA ECHENUQUE

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

JUAN CARLOS VILASECA

 

ALEJANDRO MANSILLA VINCENTI

Επίτιμον μέλος

FERNARDO ARTURO LEDEZMA PERIZZA

Βουλγαρία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

RUMEN NAYDENOV

Μέγας Καγκελάριος

NIKOLAI KALBOV

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

ILIA KOEV

33ο

GEORGE ANASTASOV

Γαλλία

Μέγας Καγκελάριος

FRANCOIS GERIN

Γουατεμάλα

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

JOSE DOMINGO FUENTES BAGUR

Δομινικανή Δημοκρατία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

EDUARDO MEJÍA JABID

Ελ Σαλβαδόρ

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

JOSÉ CARLOS DUEÑAS CASTELLANOS

Ελλάς

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

NIKOLAOS KILAKOS

Ισημερινός

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

CUILLHERMO CAMPAÑA

Ισραήλ

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

MOSHE BARBARAS

Ιταλία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

LEO TARONI

Μαυρίκιος

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

MADHAVEN MARDEMOOTOO

Μπενίν

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

MATHIEU LAWSON

Ονδούρα

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

RUBÉN GARCIA

Ουρουγουάη

Μέγας Καγκελάριος

SERGIO OSCAR LAPENTE

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

PEDRO RAUL NARANCIO

Παραγουάη

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

JORGE GOLDENBERG

Μέγ. Υπουργός της Επικρατείας

ALEJANDRO DEDOFF

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

MANFREDO SCHREIBER

Επίτιμον μέλος

LUIS MARIA ALFIERI H.

Περού

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

HÉCTOR ARTURO FARFÁN STAMP

Επίτιμον μέλος

EDUARDO ARANA YSA

Πορτογαλία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

MANUEL ALMEIDA

Ρωσία

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

ANDREI PILDISH

Σκωτία

Προσκεκλημένος ομιλητής

ROBERT COOPER

Σλοβακία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

ΜARIAN TOTH

Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης

SLAVOMIR MLADY

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

BRANISLAV OPATERNY

Επίτιμον μέλος

ROBERT FILKA

Τογκό

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

MAWOUENA EKON

Τσεχία

Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

JIRI MATOUS

Χιλή

Μέγ. Υπουργός της Επικρατείας

CARLOS FERNANDO SOTO CONCHA

Μέγας Γενικός Γραμματεύς

ALEXANDER DE VIC TUPPER MANEN

Το απόγευμα της 28ης Μαρτίου επραγματοποιήθη στο Δημαρχείο του Rio de Janeiro, υπό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δρ. Joao Ricardo εκδήλωση σε πανηγυρικό χαρακτήρα, όπου εκφράστηκαν συγχαρητήρια προς τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν Jorge Luis de Armando Lins 33ο επί τη συμπληρώσει 190 ετών από της εγκαθιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν.

YS1

Επίσης εκπρόσωπος των Ταχυδρομείων προσέφερεν ειδικήν αναμνηστικήν σφραγίδα επί τη 190η επετείω εις τον Κραταιότατον Ύπατον Μεγάλο Ταξιάρχην δια να χρησιμοποιηθεί υπό του Υπάτου Συμβουλίου δια την αποστολήν επιστολών.

Ακολούθησε βράβευσις υπό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη επιφανών Τεκτόνων.

Την πρωίαν της 29ης Μαρτίου επραγματοποιήθη υπό την προεδρίαν του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν Jorge Luis de Armando Lins 33ο συνεδρίαση των Αντιπροσωπειών των Υπάτων Συμβουλίων κατά την οποίαν συνεζητήθησαν ποικίλα θέματα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου με ιδιαιτέραν έμφασιν εις την προετοιμασίαν του 20ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των Υπάτων Συμβουλίων που θα πραγματοποιηθεί εις την πόλιν Asunción της Παραγουάης, το 2020.

YS2

Το μεσημέρι της ιδίας ημέρας εδόθη διάλεξις από τον Διευθυντή του Μουσείου της Μεγάλης Στοάς των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων της Σκωτίας Robert L. D. Cooper για την ιστορικήν διαδρομήν του Τεκτονισμού αλλά και την πορείαν του εν συνεχεία εις Η.Π.Α.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επραγματοποιήθη εκδήλωση του Τάγματος DeMolay επί τη συμπληρώσει 100 ετών από της εγκαθιδρύσεως του.

Το μεσημέρι της 30ης Μαρτίου ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Jorge Luis de Armando Lins 33ο εδέχθη τις Αντιπροσωπείες εις το γραφείον του εις το Τεκτονικόν Μέγαρον όπου του προσεφέρθησαν αναμνηστικά δώρα. Ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο  προσέφερεν εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα τον οδηγόν του Μουσείου της Ακροπόλεως με περιγραφές των εκθεμάτων του.

Ακολούθησε μύησις εις 33ο και εγκατάσταση νέων Μεγάλων Αξιωματικών.

Στα πλαίσια της εκδηλώσεως έγινε εκτενής αναφοράς εις την ιστορίαν των 190 ετών του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν και τιμήθηκαν τινές εκ των επισκεπτών.

Διάκρισις εγένετο εις τον Κραταιότατον Ύπατον Μεγάλο Ταξιάρχην Νικόλαον Κιλάκον, 33ο ο οποίος ανεκηρύχθη Επίτιμον Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν.

98

Μετά το πέρας της συνεδρίας ελήφθη αναμνηστική φωτογραφία εις τον προαύλιον χώρον του Τεκτονικού Μεγάρου.

YS3

Εις το περιθώριον των εορταστικών εκδηλώσεων ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33 είχε την ευκαιρίαν να ανταλλάξει απόψεις με τις υπόλοιπες Αντιπροσωπείες καθώς και τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλίαν, όπου διεπίστωσεν τον θαυμασμόν και την αγάπη των  προς την Ελλάδα και τον πολιτισμόν της, αλλά και την ιδιαιτέραν εκτίμησιν και το σεβασμόν των προς το ‘Ύπατον Συμβούλιον του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα.

Media