ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

50η Σύνοδος Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών δια την Ευρώπη και συνεργαζομένων χωρών

Μαδρίτη Μάϊος 2011

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις το 50ο Συνέδριο Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών της Ευρώπης και Συνεργαζομένων Χωρών το οποίον επραγματοποιήθη εις Μαδρίτην από 25 έως 28 Μαϊου.