ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επίσκεψη στη Δομινικανή Δημοκρατία

Ο Μέγας Υπουργός της Επικρατείας - Μέγας Ρήτωρ του Υπάτου Συμβουλίου Κραταιός Αδελφός Νικόλαος Κιλάκος, κατ΄εντολήν του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Αδελφού Χρήστου Μανέα, μετέβη από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2011 εις την πόλιν Punta Cana της Δομινικανής Δημοκρατίας, εκπροσωπών το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, διά την συμμετοχήν εις την επέτειον της 150ετηρίδος, από της ιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά την Δομινικανή Δημοκρατία.