ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνοδος μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ - 2011

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις την Σύνοδον του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, η οποία επραγματοποιήθη εις Washington DC από 21 έως 23 Αυγούστου 2011

Κατά την εν λόγω Σύνοδον το Ύπατον Συμβούλιον της Νοτίου Δικαιοδοσίας, ετίμησε τον Κραταιότατον ΄Ύπατον Μεγάλον Ταξιάρχην Χρήστον Μανέα, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Μέλος του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας.

Επίσης ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Χρήστος Μανέας και ο Κραταιός Ανθύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Σπυρίδων Καμαλάκης ετιμήθησαν δι΄ιδιαιτέρας διακρίσεως υπό της Γερουσίας της Πολιτείας VIRGINIA.