ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνοδος μητρικού Υπάτου Συμβουλίου της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ - Chicago 2011

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις την Σύνοδον του Υπάτου Συμβουλίου της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, η οποία επραγματοποιήθη εις Σικαγο από 27 έως 30 Αυγούστου.