ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρίτη (3η) ετήσια συνάντηση εις 4ο του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ιταλία 26–28/10/2012

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Αδελφός Χρήστος Μανέας, συνοδευόμενος από τον Ανθύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Αδελφό Σπυρίδωνα Καμαλάκη και τα Κραταιά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου Αδελφούς Νικόλαο Κουρή και Γεώργιο Καραβούλια, παρέστησαν εις την 4η Ετησία Συνάντηση του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ιταλία, η οποία επραγματοποιήθη στη Ρώμη από 26 έως 28 Οκτωβρίου 2012.