ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστάσιου - Δεκέμβριος 2012

Εις τον εορτασμόν του Χειμερινού Ηλιοστασίου του Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας που πραγματοποιείται κατ΄έτος τον μήνα Δεκέμβριον, το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη και Μελών του Υπ.: Συμβ.:. κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012.