ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ανά διετία Συνάντησις (2013) απολογισμού έργου Υπ:.Συμβ:.Νοτίου Δικαιοδοσίας Η.Π.Α.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις την ανά διετία Συνάντηση (2013) απολογισμού έργου Υπ:.Συμβ:.Νοτίου Δικαιοδοσίας Η.Π.Α.