ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εορτασμός 200 ετών (1813-2013) από την ίδρυση του Υπ:.Συμβ:. της Βορείου Δικαιοδοσίας H.Π.Α.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις τον εορτασμό των 200 ετών (1813-2013) από την ίδρυση του Υπ:.Συμβ:. της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.