ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ετήσια εκδήλωση του Χειμερινού ηλιοστασίου του Εθνικού Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας

Κατόπιν επισήμου προσκλήσεως αντιπροσωπεία του ΥΣ δια την Ελλάδα υπο τον ΥΜΤ Κραταιοτ αδερφό Ν. Κιλάκο και τον Υπ. της Επ. και ΜΡ κρ αδ Ε. Μπινιάρη παρευρέθησαν την 1-12-2019 στην ετήσια εκδήλωση του Χειμερινού ηλιοστασίου του
Εθνικού Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας.