ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 27-28/10/2018

Το Υ.Σ. δια την Ελλάδα σύμφωνα με απόφαση του , εκπροσωπήθηκε  στην Συνεδρίαση CSCE και στις λοιπές εκδηλώσεις του ΥΣ δια την Τουρκία από αντιπροσωπία             
με επικεφαλής τον ΥΜΤ Κρατ:.αδ:.  Ν.ΚΙΛΑΚΟ 33° και τον Μ:.Ρητ :.Κρ:.αδ:. Ε.ΜΠΙΝΙΑΡΗ 33°.